Sadarbosies inovāciju un 5G tehnoloģiju testēšanas jomā
Bizness un ekonomika
2022. gada 10. jūnijs, 13:00

Sadarbosies inovāciju un 5G tehnoloģiju testēšanas jomā

Reklāmas projekts

Jauns.lv

Vakar, 9. jūnijā, Rīgas brīvostas pārvaldes telpās un pilsētas kanāla akvatorijā notika SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (RBF) jauniegādātā peldošā drona OTTER prezentācija plašākai ekspertu un interesentu auditorijai. 

Šis ir pirmais šāda tipa dziļummērījumu peldlīdzeklis Latvijā - drons jeb peldoša bezpilota autonoma platforma ar daudzstaru dziļuma uzmērīšanas sistēmu lietošanai ostu akvatorijās, piekrastes un Latvijas iekšējos ūdeņos. Jauniegūtā tehniskā ierīce paver vēl nebijušas mobilitātes iespējas hidrogrāfijas pakalpojumu sniegšanā ne tikai ostā, bet arī citās ūdenstilpnēs.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps: “Neviena mūsdienīga osta nav iedomājama bez inovācijām. No Rīgas brīvostas pārvaldes puses jau vairākus gadus aktīvi līdzdarbojamies dažādu inovatīvu tehnoloģiju testos un eksperimentos, gan esam novirzījuši arī pašu ienākumiem inovāciju ieviešanā arī Rīgas ostas darbībā - ieviešot automatizētas sistēmas piekļuvei ostā, attīstot hidrogrāfijas pakalpojumu sniegšanu, datu analīzi, prognozēšanu utt.

Izmantojot OTTER drona platformu kopā ar LMT testēsim gan 5G datu straumēšanas stabilitāti, gan kopā ar RTU zinātniekiem veidosim jaunus algoritmus ostu akvatorija testiem, kas nākotnē ļaus radīt un komercializēt jaunus mūsu radītus produktus. Vienlaikus šī bezpilota peldlīdzekļa galvenās priekšrocības ir jaunas un videi draudzīgas tehnoloģijas ieviešana RBF darbā, funkciju mobilitāte un resursu ietaupījums, tas viss rezultātā paaugstina produktivitāti Rīgas brīvostā, sekmējot visas ostas konkurētspēju”.

Pasākumā vakar piedalījās arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits: “Inovācijas un jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana veicina ilgtspēju un sekmē ostā sniegto tehnisko pakalpojumu attīstību, kas pozitīvi ietekmē Latvijas ostu efektivitāti un konkurētspēju. Šis jauninājums dos papildu impulsu Rīgas brīvostas flotes darbam un biznesa pakalpojumu uzlabošanai.”
Prezentācijas ietvaros, pulcējot nozares vadošos ekspertus, tika svinīgi parakstīts arī Saprašanās memorands starp RBF un LMT (Latvijas Mobilais Telefons) par sadarbību 5G tehnoloģiju izpētē un inovācijās. 

“Lai nodrošinātu 5G tīklu ostā un Baltijas jūrā, nepieciešama testa vides izveidošana un tehnoloģiju testēšana, piemēram, uz RBF kuģiem vai navigācijas līdzekļiem”, skaidro Kaspars Ozoliņš, RBF valdes loceklis. “RBF jaunu digitālu risinājumu attīstīšana ir būtiska, lai veicinātu datu apmaiņu starp kuģi un krastu, vai starp dronu – kuģi, dronu – krastu. Hidrogrāfisko mērījumu gadījumā tie ir liela apjoma dati, kuru efektīvākai apritei un apmaiņai ir nepieciešams 5G tīkls”, uzsver K.Ozoliņš. 

“LMT jau vairākus gadus attīsta 5G inovāciju izpētes virzienu, piedaloties starptautiskajos Eiropas Savienības un NATO projektos dronu, mobilitātes, lietu interneta un aizsardzības jomā. Šajos projektos LMT plaši iesaista arī vietējos Latvijas uzņēmumus un jaunuzņēmumus, kā arī Latvijas zinātniekus. 5G paver daudz plašākas digitalizācijas un automatizācijas iespējas praktiski visās nozarēs. LMT ir viens no pirmajiem operatoriem Eiropā, kas sācis strādāt pie jūrniecības 5G tehnoloģiju izpēti un attīstību. Šī noslēgtā inovāciju sadarbība starp RBF un LMT veicinās gan zinātnisko izpēti, gan ļaus plašāk ieinteresēt starptautiskos izpētes partnerus un veikt dažādas inovāciju demonstrācijas Latvijā. Inovatīvās 5G tehnoloģijas būtiski sekmēs ostās sniegto pakalpojumu digitalizāciju, tehnisko līdzekļu un flotes modernizēšanu, reāllaika komunikācijas nodrošināšanu starp kuģiem un arī ar ostām, autonomu risinājumu attīstību, to ieviešanu un izmantošanu”, saka LMT Korporatīvo klientu dienesta direktors Edgars Grandāns.

RBF ir Rīgas brīvostas pārvaldes kapitālsabiedrība un ostas tehnisko pakalpojumu sniedzējs. RBF stratēģija nākamajiem 5 gadiem paredz ambiciozus plānus, attīstot pakalpojumus, inovācijas un tehnoloģijas, lai paplašinātu savu darbības lauku, kļūstot par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā. 

“Nav plānu atteikties no kuģu flotes, bet gan ar jauno OTTER tehnoloģiju paplašināt savu kapacitāti strādāt arī grūti sasniedzamās vietās. Gan kuģim, gan dronam ir savas priekšrocības, taču došanās mērījumu uzdevumā uz citu ostu ar kuģi prasa laiku un degvielu, turpretim ceļā ar dronu - RBF ir mobilāki, līdz ar to optimizēti tiek ne tikai savi, bet arī klientu resursi. Dažkārt komplicētāku darbu izpildi var kombinēt gan ar kuģi, gan dronu – tā ir multimodalitāte RBF darbībā”, RBF inovāciju priekšrocību atzīmē Kaspars Ozoliņs.

OTTER ražotājs ir Norvēģu kompānija Maritime Robotics AS, mērījumu sistēmas izstrādātājs ir Dānijas uzņēmums Teledyne. 

SIA “Rīgas Brīvostas flote” jauniegādātā peldošā drona OTTER prezentācija

Vakar, 9. jūnijā, Rīgas brīvostas pārvaldes telpās un pilsētas kanāla akvatorijā notika SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” (RBF) jauniegādātā peldošā drona ...

gallery icon
10