foto: LETA
Populārais "Dzintars" kārpās ārā no aizas, taču zaudējumi joprojām ir miljonos
Kosmētikas ražotāja "Dzintars" zaudējumi pērn sasnieguši 1,766 miljonus eiro.
2018. gada 20. jūlijs, 17:30

Populārais "Dzintars" kārpās ārā no aizas, taču zaudējumi joprojām ir miljonos

Jauns.lv / LETA

Kosmētikas ražotājs "Dzintars" pagājušajā gadā strādāja ar 6,283 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi pieauga par 2,1% - līdz 1,766 miljoniem eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas revidenta "Deloitte Audits Latvia" atzinums par "Dzintara" 2017.gada finanšu pārskatu ir ar iebildi.

2017.gadā "Dzintara" ienākumi no parfimērijas un kosmētikas realizācijas pieauga par 9,5%, sasniedzot 6,201 miljonu eiro, tostarp Latvijā kompānija no parfimērijas un kosmētikas realizācijas guva ieņēmumus 4,771 miljona eiro apmērā, kas ir par 8,4% vairāk nekā 2016.gadā, pārējās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs - 358,2 tūkstošu eiro apmērā, kas ir pieaugums par 55,3%, bet trešajās valstīs - 1,072 miljonu eiro apmērā, kas ir par 4% vairāk.

Tāpat pagājušajā gadā "Dzintars" izīrēja kompānijai piederošos labiekārtotos dzīvokļus un sniedza sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, gūstot ieņēmumus attiecīgi 65,4 tūkstošu eiro un 17 tūkstošu eiro apmērā.

Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā norādīts, ka 2016.gada 17.oktobrī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā "Dzintars" iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa sākšanu un 2017.gada 18.janvārī tiesa apstiprināja kompānijas tiesiskās aizsardzības procesa plānu. Kompānijai tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš sākotnēji tika noteikts uz diviem gadiem, taču 2018.gada 16.martā termiņš pagarinājumu uz vēl diviem gadiem.

"Sabiedrība ir vienojusies ar lielākajiem kreditoriem par parādu samaksas termiņu pagarināšanu. Sabiedrība ir būtiski samazinājusi debitoru riskus, pārdodot preci ar priekšapmaksu eksporta tirgos. Sabiedrība aktīvi meklē jaunus klientus Āzijas un Vidējo Austrumu tirgos," teikts vadības ziņojumā.

Tāpat "Dzintara" vadība pauž uzskatu, ka tās veiktās darbības dos pozitīvus rezultātus jaunu pasūtījumu iegūšanā un kompānija vienosies ar kreditoriem par tādiem parāda samaksas nosacījumiem, kas ļaus kompānijai gan pakāpeniski norēķināties par esošajām saistībām, gan veikt jaunus iepirkumus jauno pasūtījumu izpildei.

Vienlaikus revidenta atzinumā norādīts, ka 2017.gada beigās "Dzintara" pircēju un pasūtītāju parādi veidoja 585 tūkstošus eiro, no kuriem parādi 349 tūkstošu eiro apmērā bija ilgstoši kavēti. Tāpat pagājušā gada beigās "Dzintara" radniecīgo sabiedrību parādi veidoja 351 tūkstoti eiro, no kuriem daļa bija ilgstoši kavēti. "Mūsuprāt, būtiska daļa no minētajiem parādiem ir neatgūstami un tiem būtu jāveido uzkrājumi vērtības samazinājumam. Sabiedrības vadība nav izveidojusi uzkrājumus minētajiem parādiem. Revīzijas laikā mums nebija iespējas iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, lai noteiktu nepieciešamo uzkrājumu apjomu. Tādējādi mēs neizsakām savu atzinumu par minēto aktīvu vērtību, kas iekļauta "Dzintars" 2017.gada 31.decembra bilancē," teikts revidenta atzinumā.

Tāpat atzinumā revidents norāda, ka pagājušā gada beigās "Dzintara" pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas veidoja 991 tūkstoti eiro. Kompānija 2017.gadā izmantoja neatkarīga sertificēta vērtētāja pakalpojumus ēku, būvju un zemju novērtējumam, bet nav veikusi nepabeigtās celtniecības izvērtējumu. "Revīzijas laikā mums nebija iespējams iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus, lai noteiktu nepabeigtās celtniecības objektu izmaksu atgūstamo vērtību, tādējādi mēs neizsakām savu atzinumu par minēto aktīvu vērtību, kas iekļauta "Dzintara" 2017.gada 31.decembra bilancē," sacīts atzinumā.

Revidents arī atzīmē, ka "Dzintara" spēja turpināt darbību un tās ilgtermiņa ieguldījumu atgūstamība ir atkarīga no kompānijas vadības spējas nodrošināt rentablu darbību un segt īstermiņa saistības. "Šie apstākļi norāda, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas varētu radīt nozīmīgas šaubas par sabiedrības spēju turpināt darbību nākotnē. Šie finanšu pārskati neietver nekādus labojumus, kas būtu

nepieciešami, ja darbības turpināšanas princips nebūtu piemērojams. Mēs neizsakām turpmāku iebildi attiecībā uz šo apstākli," teikts atzinumā.

2016.gadā "Dzintars" strādāja ar 5,807 miljonu eiro apgrozījumu un cieta zaudējumus 1,729 miljonu eiro apmērā.

"Dzintars" ir parfimērijas un biokosmētikas izstrādātājs un ražotājs. Kompānijas lielākie akcionāri ir Iļja Gerčikovs (69,9%), Janeks Vaclavs Kozeluhs (9,3%) un "Dzintars" darbinieki.