foto: Agris Veckalniņš/Madona.lv
Plašākie plūdi Latvijā: Kāpēc Lubāna pali ir svarīgi?
Applūdušās palienes Lubāna krastos
Novadu ziņas
2024. gada 14. aprīlis, 07:39

Plašākie plūdi Latvijā: Kāpēc Lubāna pali ir svarīgi?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Kā jau katru pavasari, tā arī šogad Lubāna ezera pļavas applūst. Šie plūdi piesaista ne tikai laivotāju, supotāju un citu dabas entuziastu uzmanību, bet ir arī svarīgs ūdensputnu ligzdošanas centrs. Ezera apkārtne jau vēsturiski bijusi applūstoša teritorija un svarīga ligzdošanas vieta putniem.

Lubāns ir lielākais ezers ar aizsargdambjiem Eiropā. Ezera iedambēšanas darbi ilguši vairāk, kā pusgadsimtu. Par spīti tam, ka ap Lubānu ir sacelti aizsargdambji un izrakti kanāli, pali katru pavasari izraisa piekrastes teritoriju applūšanu. Tā apkārtne applūst Aiviekstes, kas ir vienīgā ezera izteka, seklās gultnes dēļ. Dambju sistēma novirza ūdeni uz Aivieksti, kas nespēj visu ūdens apjomu uzņemt. Tomēr šie plūdi vairs nav tik lieli, kādi tie bija kādreiz, un dambji, lai gan nenotur visu ūdens apjomu, dara savu darbu. Ezers pirms dambju būves plūdu laikā mēdza izplesties aptuveni piecas reizes.

Vairākām putnu sugām šī ir vienīgā ligzdošanas vieta Latvijā. Ezers jau 90. gadu sākumā tika atzīts par Eiropā nozīmīgu putnu sugu apmešanās vietu. Tas, kopš 1999. gada, ir iekļauts Lubāna dabas lieguma teritorijā. Agros pavasaros šeit mēdz iegriezties tūkstošiem migrējošu ūdensputnu. Zosis, gulbji un pīles ir tikai dažas no sugām, kas šo ezeru ir iecienījušas šajā plūdu laikā. Šeit ligzdo arī tilbītes, dūkuri un zīriņi. Lubāna klāni ir viens no lielākajiem mitrājiem Eiropā un putnu atgriešanās šīs pļavas padara par vienu no krāšņākajiem dabas skatiem Latvijā.

Lubāna ezera krastos ir daudz iespēju labāk izzināt tā apkārtni. Ezera krastā atrodas informācijas centrs, divi putnu vērošanas torņi un dabas takas. Viena no šīm dabas takām ir Teirumnīku purva taka, kas būs piemērota īsākām pastaigām, jo nav garāka par kilometru. Tomēr šajā īsajā pastaigā ir iespēja iepazīties ar Lubāna ezeram pieguļošo purvu iemītniekiem un augu valsti. Ja ir vēlme izpētīt vairāk, tad ir pieejami marķēti velomaršruti, kas ved apkārt visam ezeram.

Apmeklētājiem, kas vēlas redzēt applūdušās pļavas jeb klānus ar visiem tās iemītnieku tūkstošiem, ir ieteicams doties uz Īdeņas pilskalnu, kas atrodas Lubāna austrumu krastā vai uzkāpt kādā no skatu torņiem.

Putni atgriežas Lubāna klānos 12.04.2024.

Kā jau katru pavasari, tā arī šogad Lubāna ezera pļavas applūst. Šie plūdi piesaista ne tikai laivotāju, supotāju un citu ...

gallery icon