Viedokļi
2023. gada 27. novembris, 16:29

Inese Vaidere: mums jāpieņem lēmumi, domājot arī par nākamajām paaudzēm

Sadarbības projekts

Eiropas zaļais kurss ir veids, kā saimniekot un attīstīt ekonomiku videi draudzīgi, tāpēc Eiropas Parlaments to izvirzījis kā vienu no augstākajām prioritātēm.

Planēta nākotnei

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere uzsver, ka zaļais kurss nav nekas tāds, no kā vajadzētu baidīties. “Tas nenozīmē, ka staigāsim vīzēs vai atteiksimies no savām ērtībām, bet mēs iemācīsimies dzīvot un arī saimniekot videi draudzīgāk. Tas noteikti nāks par labu planētai un mums visiem.” Deputāte atklāj, ka Eiropas Parlamentā (EP) norit intensīvs darbs pie likumiem, kas palīdzēs šo jautājumu risināt. Tie ir likumi par atjaunīgo enerģiju, par iepakojuma samazināšanu, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumu samazināšanu un citām vides problēmām. “Mums jāpieņem lēmumi, apzinoties, ka mums nav divu planētu, ka šī pati planēta būs vajadzīga arī nākamajām paaudzēm un, ka būtībā mums nav nekādas citas iespējas, kā vien dzīvot un strādāt videi draudzīgāk.”

Latvijas resurss – cilvēki

Vaidere uzskata, ka zaļais kurss – draudzīgais veids, kā saimniekot, paver lielas iespējas Latvijai, jo mums nav bagātīgu dabas resursu, bet ir gudri un attapīgi cilvēki. “Mēs savā būtībā esam izdzīvotāji, un tāpēc šī zaļā, inovatīvā ekonomika ir tieši tas, kas Latvijai vajadzīgs. Tāpēc es strādāju pie Eiropas zaļā kursa. Tas jāievieš pārdomāti – mēs nevaram vienā mirklī sasniegt klimata mērķus un automātiski 2050. gadā kļūt klimata neitrāli. Varbūt, ka mums tas izdosies, bet tikai tad, ja strādāsim pārdomāti, ja atbalstīsim cilvēkus, kam šis zaļais kurss ir jāievieš. Nešaubos, ka uzņēmēji savu darbu izdarīs, bet svarīgi ir izmantot iespējas, ko šis jaunais saimniekošanas veids var dot.”

foto: Publicitātes foto
Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere.

Atbalsts darītājiem

I. Vaidere uzsver dažādu atbalsta pasākumu nepieciešamību. “Cilvēkiem. īpaši mazaizsargātākajiem, ir jāpalīdz ieviest jaunās prasības. Būtisks atbalsta mehānisms ir Sociālais klimata fonds, kura izstrādē aktīvi piedalījās arī Inese Vaidere. “No šī fonda Latvija varētu saņemt apmēram 600 miljonus eiro, ar kuru palīdzību mēs varēsim atbalstīt cilvēkus, kam zaļais kurss praktiski ir jāievieš. Jāatceras, ka tas mums visiem ir izdevīgi, jo mēs gribam dzīvot labāk, mēs gribam elpot tīrāku gaisu, dzīvot tīrākā vidē.”

Ikviens var mainīt pasauli

Vienlaikus politiķe vērš uzmanību, ka ikvienam ir jāsaprot, ko mēs katrs varam darīt, lai ieviestu šo zaļo kursu. Vaidere ir pārliecināta, ka vispirms ir jāmaina attieksme. Agrāk darīja tā – nopirka palietoja un izmeta. Tagad tas mainās. “Mēs tagad domājam, kā koplietot, kā lietot atkārtoti, kā pārstrādāt atkritumus, kā pārstrādāt iepakojumu – tas viss ir svarīgi. Nu, varbūt no rīta neņemiet to plastmasas vai papīra krūzīti pa ceļam. Paņemiet savu termokrūzīti. Nodzēsiet gaismu istabā, kurā jūs neuzturaties, izņemiet lādētājus no ierīcēm, kas šobrīd nav nepieciešamas. Noteikti jāšķiro atkritumi, lai tos varētu pārstrādāt. Padomājiet, kādus atkritumu kalnus mēs katrs radām! Ja mēs dzīvosim videi saudzīgi un katrs par to domāsim, mēs varam izdarīt ļoti lielas lietas.”

foto: Publicitātes foto
Publicitātes foto.