Novadu ziņas
2023. gada 19. jūlijs, 05:51

Latvijā atklātas unikālas sūnu un ķērpju sugas

Jauns.lv

Daugavpils Universitātes īstenotā projekta Brioloģijas Vasaras skola “No sūnu noteikšanas līdz praktiskai izmantošanai 2023” dalībnieki viesojās Preiļu parkā, kurā atklāja unikālas sūnu un ķērpju sugas, informē Preiļu novads.

Preiļu parks ir viena no izpētes vietām uz kuru devās Vasaras skolas dalībnieki. Latvijā, pateicoties vēsturiskajām un kultūras biotopu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības tradīcijām, ir sastopama dabiska vide, kurā sastopami citviet Eiropā reti sastopami briofīti.

Briofīti ir vecākie sauszemes augi un atšķirībā no citiem augiem ir pielāgoti dzīvošanai dažādos biotopos un uz dažādiem substrātiem. Briofīti ir ne tikai galvenie kūdras veidotāji, bet arī svarīgs ekosistēmas funkcionēšanas elements un nozīmīgi vides kvalitātes rādītāji.

Kā pastāstīja Dr. biol. Anna Mežaka: "Preiļu parks Vasaras skolas izpētes teritorijās ir ieļauts kā unikāla teritorija, sūnu daudzveidības ziņā parks pats par sevi ir jau unikāls. Un esot te nepilnu pus stundu mūsu lektors, pētnieks  Dr. Steffen Caspari ir konstatējis, ka Preiļu parkā, pie kanāla blakus pilij, ir Latvijā ļoti reta sūnu suga "Ricciocarpos natans.""

Steffen Caspari ir Eiropas vadošais pētnieks apdraudēto briofītu sarkano sarakstu veidošanā kontinentālā līmenī. Viņam ir ilgstoša pieredze dažādu kultūru studentu apmācībā un praktisko pētniecības darbu vadīšanā. Kā norādīja pats Steffen Caspari, iztīrot Preiļu parka dīķa kanālu, vairākas sūnu sporas ir atmodušās. Pateicoties šī gada sausajam periodam un ūdeņiem, kas samazinājušies, sporas ir ieguvušas labvēlīgu augsni, lai sāktu augt. Un jau esot nelielu mirkli pie dīķa kanāla malas, viņš konstatējis četras retas sūnu sugas.

Kā skaidroja Anna Mežaka, pateicoties sausumam, var noteikt, vai, piemēram, sūnām “Riccia fluitans” ir noteikta īstā suga, jo esot tai ūdenī, nav iespējas noteikt tās nianses, lai zinātnieki to atpazītu. Bet sausumā, atkāpjoties ūdens līmenim, jau ir precīzi nosakāma šī sūnu suga, jo tā ir vienīgā, kas spēj augt arī uz sauszemes. Arī Preiļu parkā minētā suga tika konstatēta. Tāpat parkā tika atrasta reta sūnu suga, kuru Latvijā konstatēja tikai pirms gada, bet lai noteiktu, vai tiešām izpēte ir precīza, tās paraugs tika ņemts līdzi un Vasaras skolas noslēgumā tiks izziņots precīzs sugas nosaukums un unikālais notikums.

Tāpat parkā daļa pētnieku un studentu devās pētīt uz kokiem augošās sūnas, kas arī tika fotofiksētas un kāds no paraugiem ņemts līdzi, lai apliecinātu reto sugu esamību parkā. Students no Kanādas Enrike uzskata, ka šeit dabiskā vide ir krietni labāk saglabājusies un pētniekiem ir lielas iespējas šādiem izpētes darbiem.

Aktivitātes kā Vasaras skola ir pasākumi, kas atklāj un apliecina Preiļu parka bioloģisko vērtību un tas ir vēl viens pierādījums, ka līdz šim parks tika korekti izkopts, neiznīcinot dabisko mikrofloru, bet tieši otrādi - ļaujot tai atjaunoties.

Jau otro reizi Latvijā Daugavpils Universitāte, sadarbībā ar Latvijas Republikas Valsts izglītības attīstības aģentūru, organizē šādu Brioloģijas vasaras skolu. Vasaras skolas mērķis ir izglītot studentus no dažādām valstīm sūnu noteikšanā, ekoloģijā, dabas aizsardzībā un sūnu praktiskā izmantošanā Latvijas vēstures un kultūras kontekstā. Dodoties uz vairākām vietām Latgalē, tostarp Preiļu parku, studenti iegūst prasmes un zināšanas par sūnām gan ekspedīciju veidā, gan arī laboratorijas darbos, lekcijās un veicot dažādus praktiskus uzdevumus. Brioloģijas vasaras skolas koordinatore ir Dr. biol. Anna Mežaka, kas jau iepriekš ir pētījusi Preiļu parkā esošās sūnas un ķērpjus.