foto: Edijs Pālens/LETA
Notiks talka bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai
Lupīnas.
Sabiedrība
2023. gada 5. jūnijs, 16:31

Notiks talka bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai

Jauns.lv/LETA

Ceturtdien, 15. jūnijā, plkst.10 Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un Pasaules Dabas fonds rīkos talku bīstamo invazīvo sugu ierobežošanai dabas liegumā "Vecdaugava", informēja projekta "LatViaNature" komunikācijas vadītāja Anda Zakenfelde.

Kopā ar invazīvo sugu ekspertiem būs iespēja apgūt invazīvo sugu ierobežošanas metodes, speciālistiem uzdot interesējošos jautājumus un pielikt savu roku "svešo" ienācēju ierobežošanā.

Dabas liegumā "Vecdaugava" aptuveni septiņu hektāru platībā izplatījušās invazīvās sugas - puķu sprigane, kas atzīta par vienu no invazīvākajām sugām ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, un krokainā roze. Talkas dalībniekiem cimdi un nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts. Tikšanās vieta būs Skanstnieku iela Vecdaugavas krastā, pie ieejas dabas liegumā "Vecdaugava".

Lai netraucētu pašlaik dabas liegumā "Vecdaugava" ligzdojošos putnus, talka norisināsies ārpus ligzdošanas teritorijas un netiks izmantota tehnika, kas rada troksni, bet notiks tikai augu raušana ar rokām vai sakņu izrakšana ar lāpstu. Saskaņā ar "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem", talkas darbības - invazīvo sugu izskaušana - ietilpst teritorijas apsaimniekošanas pasākumos, jo invazīvās sugas, veidojot monoaudzes, apdraud dabas vērtības, kā arī kalpo kā donorteritorija šo bīstamo sugu tālākai izplatībai.

Talka ir viena no aktivitātēm "LatViaNature" organizētajā kampaņā "Ķeram svešos Latvijas dabā", kuras mērķi ir veicināt sabiedrības izpratni par bīstamajām invazīvajām sugām, to radītajiem draudiem Latvijas dabai un informēt par nepieciešamību ziņot par šo sugu novērojumiem dabā DAP.

Visus iesniegtos ziņojumus pārbauda zinātnieki un dabas eksperti, kuri ikdienā strādā DAP, Daugavpils Universitātē un Latvijas Hidroekoloģijas institūtā. Ziņojumi ļauj agrīni atklāt un apzināt "svešo" izplatību, kā arī valsts līmenī plānot ierobežošanas pasākumus. Mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un sadarbībā - ikviena praktiskā iesaistē.

No Latvijas dabā sastopamajām augu un dzīvnieku sugām apmēram trešdaļa ir svešzemju sugas. Aptuveni 10% svešzemju sugu ir bīstamas - invazīvas sugas, kas apdraud dabas daudzveidību Latvijā, agresīvi izplatoties un izkonkurējot vietējās sugas. Invazīvās sugas var ne tikai radīt dabas ekosistēmu izmaiņas, bet nodarīt ekonomisku kaitējumu un atsevišķas sugas arī kaitējumu cilvēka veselībai.