foto: unsplash.com
Tikt pie atbrīvojuma no eksāmeniem skolēniem varētu kļūt daudz grūtāk
Ilustratīvs foto
Sabiedrība
2022. gada 17. oktobris, 19:04

Tikt pie atbrīvojuma no eksāmeniem skolēniem varētu kļūt daudz grūtāk

Jauns.lv/LETA

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina noteikt stingrākus nosacījumus skolēnu atbrīvošanai no eksāmeniem, pavēstīja Valsts izglītības satura centra (VISC) sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa.

Noteikumu projekts paredz, ka izglītojamo izglītības iestādes vadītājs no valsts pārbaudījumiem atbrīvotu tikai pēc ārstu-speciālistu vai ārstu konsīliju parakstītiem atzinumiem, kas aizstātu ģimenes ārsta parakstītos atbrīvojumus.

Paredzēts, ka atbrīvojums tiktu noteikts ar izglītības iestādes vadītāja lēmumu, pamatojoties uz izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas saņemts ne vēlāk kā līdz attiecīgā mācību gada 1.martam.

Papildus iesniegumam būtu arī jāiesniedz psihiatra vai neirologa, vai hematoonkologa, vai ārstu konsīlija atzinums, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi.

Projekts paredz nediferencēt gadījumus, kad izglītojamais atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks vai ilgāks par sešiem mēnešiem. Ja izglītojamais saskaņā ar projektā noteikto regulējumu tiks atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, tad viņš būs tiesīgs, izpildot pārējās Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības, saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

No valsts pārbaudes darbu kārtošanas ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu paredzēts atbrīvot olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībniekus, kā arī izglītojamajos, kuriem izsniegta derīga Ārlietu ministrijas identifikācijas karte.

Projekts paredz, ka no valsts pārbaudes darbiem tiktu atbrīvoti arī patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušas personas, kuri attiecīgajā mācību gadā sākuši mācības Latvijas izglītības iestādēs 9.klasē vai 12.klasē.

Projektā paredzēts, ka izglītojamie, kuri atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem veselības stāvokļa dēļ, nevarēs kārtot noteiktos valsts pārbaudījumus attiecīgajā mācību gadā, jo primāra esot izglītojamā veselības stāvokļa uzlabošanās.

Plānotās izmaiņas līdz 18.oktobrim būs publiskajā apspriešanā. Kā norādīts Valsts kanceleja mājaslapā, pašreiz jau Labklājības ministrija (LM), Tieslietu ministrija (TM) un Veselības ministrija (VM) ir izteikusi dažādus iebildumus un priekšlikumus.

Paredzēts, ka 9.klases skolēnu no eksāmeniem var atbrīvot izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu. Tomēr LM norādīja, ka ir nepieciešams paskaidrot uz kā pamata tiek veidoti izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumi izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem atbrīvot no pārbaudes darbiem.

Papildus arī TM norādīja, ka ministrijas ieskatā šāda regulējuma noteikšana esot pretrunā virknei personas pamattiesībām un nav pieļaujama.

Savukārt, atsaucoties uz atbrīvojuma iemesliem, VM vērsa uzmanību, ka valsts pārbaudījumu norises laikā vai neilgi pirms tam izglītojamajam var rasties saslimšanas, kas apgrūtina vai nepieļauj valsts pārbaudījumu kārtošanu, taču nav saistāmas ar aprūpi slimnīcā, bet gan risināmas ambulatorā līmenī. Taču projekta noteikums neparedzot rīcību un atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbiem šādās akūtās situācijās.

Jauno noteikumu "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" redakcija vēl jāapstiprina valdībā.

Reaģējot uz publiski izskanējušo informāciju par iespējamu skolēnu nepamatotu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) atsevišķām izglītības iestādēm šovasar pieprasīja skaidrojumu par skolēnu atbrīvošanu no pārbaudījumiem.

Tomēr jau sākotnēji bija skaidrs, ka izglītības iestādēm nav bijis pamata atteikt skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem, jo viņi iesnieguši atbilstīgus ārsta izrakstus.

izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K) pēc tam uzdeva VISC sākt diskusiju ar Veselības ministrijas pakļautībā esošo Veselības inspekciju par iespēju ģimenes ārsta parakstītos atbrīvojumus no eksāmeniem aizstāt ar ārstu-speciālistu parakstītiem apliecinājumiem. Kā skaidroja Muižniece, visas iesaistītās iestādes ir vienisprātis, ka atbrīvojumi nevar būt tik viegli pieejami.