foto: Shutterstock
Kādas ir ideālās skolas pazīmes? Dalās vecāki
Bērni
2024. gada 22. aprīlis, 10:15

Kādas ir ideālās skolas pazīmes? Dalās vecāki

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

Vecāki, raksturojot ideālo skolu, ir salīdzoši vienisprāt un norāda uz vairākiem būtiskiem kritērijiem – skolā un tās apkārtnē ir droša vide (45 %), profesionāli skolotāji (44 %), kvalitatīva mācību programma (43 %), bez zināšanu apguves skola velta uzmanību skolēnu caurviju prasmju apguvei (42 %), ērti sasniedzama, piemēram, tuvu mājai, darbavietai (42 %), modernas mācīšanās metodes, t.sk. jaunākās tehnoloģijas (36 %), liecina “Norstat Latvija” veiktais pētījums “Vecāku skolu izvēles kritēriji un gaidas”. 

Savukārt atbildot uz jautājumu, pēc kādiem kritērijiem izvēlējās vispārējās izglītības iestādi savam bērnam, vecāki (63 %) kā galveno norāda visērtāko atrašanās vietu (tuvu mājām vai darbavietai). Kā citus nozīmīgus skolas izvēles kritērijus vecāki min profesionāli skolotāji un skolas administrācija (25 %), skolas piedāvātās plašās iespējas, piemēram, ārpusskolas aktivitātes, pagarinātā grupa, interešu izglītības pulciņi (24 %), labs materiāltehniskais nodrošinājums, piemēram, skolas telpu stāvoklis, moderno tehnoloģiju izmantošana (23 %), droša fiziskā un emocionālā vide (21 %).

“Kā liecina aptauja, ja vecākiem nebūtu būtiska skolas atrašanās vieta, viņi savam bērnam skolu izvēlētos pēc citiem, skolas kvalitāti raksturojošiem rādītājiem. To apliecina arī vecāku atbildes uz jautājumu par ideālo skolu, kur vecāki atzīst, ka ērti sasniedzama skola ir tikai viens no ideālās skolas kritērijiem,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

“Priecājos, ka vecāki, raksturojot ideālo skolu, vēlas redzēt lielāku uzsvaru uz skolēnu caurviju prasmju apguvi, piemēram, kritisko domāšanu, spēju risināt konfliktus un strādāt komandā, komunikācijas prasmēm, līderību. Šīs ir prasmes, kuras atzīst par nozīmīgām darba devēji gan pasaulē, gan Latvijā un nākotnē to nozīme arvien pieaugs."