foto: Sintija Zandersone/LETA
Latvija saņem otro maksājumu no ES Atveseļošanas fonda 335,7 miljonu eiro apmērā
Bizness un ekonomika
2024. gada 27. maijs, 12:05

Latvija saņem otro maksājumu no ES Atveseļošanas fonda 335,7 miljonu eiro apmērā

Biznesa nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvija pirmdien saņēma otro maksājumu no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF) 335,7 miljonu eiro apmērā, pirmdien paziņoja Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV).

Pagājušā gada 22.decembrī Latvija iesniedza EK otro maksājuma pieprasījumu AF ietvaros par 43 rādītāju izpildi, par ko tiek saņemts šis otrais maksājums, skaidroja Dombrovskis.
Latvija patlaban jau ir izpildījusi 52 AF plāna mērķa rādītājus jeb 23%. Dombrovskis sacīja, ka EK vērtējumā Latvijas AF plāna īstenošana norit sekmīgi un mērķa rādītāji tiek sasniegti.
AF finansējuma investēšanas pirmajā posmā tika sasniegti visi deviņi izvirzītie atskaites punkti un 2022.gada oktobrī saņemts pirmais maksājums - 201 miljons eiro.

Otrajā posmā turpinājās iesākto projektu īstenošana un nākamo projektu uzsākšana, un lielai daļai projektu jau iespējams novērtēt finansējuma sniegtos ieguvumus, piemēram, tieslietu sistēmas digitalizēšanā ieviests E-lietas programmas pirmais posms un izveidots publisks portāls "elieta.lv", klimata virzienā Saldus pašvaldībā jau tiek veikti skolēnu pārvadājumi ar pirmo iegādāto elektroautobusu un energoefektivitātes paaugstināšanā uzņēmējdarbībā vairāki uzņēmēji ir sekmīgi īstenojuši energoefektivitātes pasākumus un saņēmuši kapitāla atlaides kredītsaistību dzēšanai.

Dombrovskis uzsvēra, ka līdz šim paveiktais ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas valsts pārvaldes un tautsaimniecības modernizācijā, energoefektivitātē, mūsu valsts reģionu attīstībā, kā arī izglītības, veselības un iedzīvotāju sociālās aizsardzības uzlabošanā.

Piemēram, ir apstiprinātas programmas energoefektivitātes paaugstināšanai gan dzīvojamajām ēkām, gan uzņēmumiem, pārbūvēti un atjaunoti 70 kilometri valsts un reģionālo ceļu, paredzēta gandrīz 700 energoefektīvu zemas īres dzīvokļu izbūve un 10 Latvijas slimnīcas saņems papildu aprīkojumu un investīcijas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem labāku piekļuvi veselības pakalpojumiem. Tāpat ir stiprināta Latvijas muitas kapacitāte un apstiprināts plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai.

"Tās ir konkrētas lietas, kur ES finansējums palīdz Latvijas attīstībai. Paralēli AF plāna finansējumam Latvijai ir jāpaātrina ES kohēzijas un struktūrfondu ieviešana, īpaši ņemot vērā to, ka Krievijas karš Ukrainā ir nelabvēlīgi ietekmējis Latvijas tautsaimniecību," sacīja Dombrovskis.
Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) sacīja, ka AF atbalsts ir īpaši nozīmīgs pašlaik, kad ekonomikas izaugsme lielā mērā balstās uz fondu investīcijām. Plānots, ka šogad fonda projektu īstenotāji saņems 660 miljonus eiro un nākamgad jau 820 miljonus eiro.

Ašeradens uzsvēra, ka šīs investīcijas sniedz ne vien īstermiņa, bet arī ilgtermiņa atdevi. Piemēram, izstrādājot valsts ilgtermiņa stratēģiju inovāciju pārvaldībai, nodrošinot sadarbību starp nozaru ministrijām, pētniecības institūcijām un biznesa sektoru. Tas ļaus paredzami un ar ilgtermiņa redzējumu saskaņoti virzīt privātās un publiskās investīcijas uz jomām, kur Latvija ir spēcīga un ar lielu potenciālu radīt inovācijas - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un farmācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedā enerģētika un mobilitāte un citām.

Līdz 2024.gada maijam AF plānā kopumā izpildīti 79 rādītāji no Latvijai noteiktajiem 229 atskaites punktiem un mērķiem. Investīciju noteikumi ir apstiprināti par 92% no pieejamā AF finansējuma, projektu atlases izsludinātas par 89% jeb 1,75 miljardiem eiro. Patlaban īstenošanā ir projekti jau par 61% no kopējā finansējuma jeb 1,207 miljoniem eiro. Vairākos darbības virzienos gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām vēl ir iespēja pieteikt savus projektus un tos arī realizēt.

Nākamajos reformu un investīciju posmos paredzēts paplašināt dzīvojamo fondu reģionos, izbūvējot līdz 700 zemu izmaksu īres dzīvokļus, turpināsies valsts un reģionālas nozīmes autoceļu uzlabošana, tiks uzcelti deviņi katastrofu pārvaldības un ārkārtas reaģēšanas centri, kā arī tiks izveidoti industriālie parki katrā no reģioniem ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas reģionos.

Šī gada beigās EK vērtēs šogad Latvijas sasniedzamo AF plāna rādītāju izpildi. Vērtēšana notiks pirms trešā maksājuma piešķiršanas Latvijai 275,1 miljonu eiro apmērā, informēja Dombrovskis.
Latvijas AF plānā kopējā finansējuma summa paredzēta 1,97 miljardu eiro apmērā. AF finansējums būs pieejams līdz 2026.gada 31.decembrim. ES AF ("Recovery and Resilience Facility") ir EK centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.-2027.gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi. 

No AF līdzekļiem Latvijā paredzēts īstenot reformas un veikt investīcijas visos sešos AF darbības virzienos - "Klimats un enerģētika" (tai skaitā "RePowerEU"), "Digitālā transformācija", "Nevienlīdzības mazināšana", "Ekonomikas transformācija", "Veselība" un "Likuma vara".