2023. gada 25. novembris, 08:32

Kad beigsies karš? Vai Latvija applūdīs? Ko rāda kārtis, atbild gaišreģis Ilmārs Briedis

Uldis Liepkalns

"Patiesā Dzīve"

Uz jautājumiem par militārajiem konfliktiem, kodolkaru un klimata pārmaiņām atbild gaišreģis Ilmārs Briedis. Viņš galvenokārt strādā ar Taro kārtīm un uzsver: lai strādātu ar kārtīm, jābūt intuīcijai. "Tehniku var iemācīties, taču, ja zemapziņa neko nesaka priekšā, ar tehniku būs par maz."

Latvijas politiskās un ekonomiskās perspektīvas, iespējamā krīze un attīstība.

Patlaban Latviju var salīdzināt ar aku, kur tukšais spainis joprojām iet lejā, bet, kad tas būs nogājis lejā un iesmēlis ūdeni, gaidāma augšupeja gan politiskajā, gan ekonomiskajā ziņā. Tas varētu notikt 2–3 gadu laikā. Globālā politiskā situācija bremzē Latvijas ekonomisko attīstību, īpaši karš Ukrainā.

 Vai pasaulē būs kodolkarš?

Pēdējās zinātnieku atziņas liecina, ka kodolkarš pasauli jau ir piemeklējis sirmā senatnē, un nav izslēgts, ka vēsture atkārtosies. Esmu izgatavojis apļveida shēmu, kurā pagātne, tagadne un nākotne ir nepārtrauktā kustībā un secīgi mainās, aplim rotējot pulksteņrādītāju kustības virzienā. Tagadni nomaina nākotne, kurai seko pagātne, un dzīves cikla aplis ir noslēdzies – sākas viss no jauna. Šajā brīdī esam iesoļojuši nākotnē. Kodolkara gadījumā cilvēce tiks atsviesta atpakaļ savā attīstībā un nonāks pagātnē, kur primārās ir pamatvajadzības un galvenais ir izdzīvot.

Vai Ukraina uzvarēs karā pret Krieviju? Kad beigsies karš?

Kā jau kara sākumā, 2022. gada martā, prognozēju, karš Ukrainā ieilgs līdz 2026. gadam. Šajā karā uzvarētāju nebūs – zaudēs abas puses.

Vai Krievija sabruks?

Krievijai kara rezultātā tiks nodarīti lieli zaudējumi. Pēc kara Krievija atjaunosies citādā sastāvā. Daudz ko noteiks nauda.

Kāds liktenis sagaida Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu?

Kārtis vēsta, ka Vladimirs Putins savas dzīves gaitas beigs vēl kara laikā.

Arābi pret ebrejiem – kas notiks ar Izraēlu?

Izraēla panāks uzvaru karā pret arābiem, pateicoties tehnoloģiskajai bāzei, militārajai sagatavotībai un skaitliskajam pārākumam.

recent icon

Jaunākās

popular icon

Populārākās

Mūsu planētas aptuvenā un konkrētā nākotne. Globālie virzieni, būtiskās pārmaiņas.

Mūsu planētu arvien biežāk skars klimata pārmaiņas un to izraisītās sekas – vētras, plūdi, ekstrēmas gaisa temperatūras, kas, manuprāt, saistītas ar Zemes ass nobīdi, kas notiek neatgriezeniski; klimatiskās pārmaiņas vairs nav apturamas. Izveidojot speciālu datorizētu programmu, par pamatu ņemot Zemes ass nobīdi, varētu sekmīgāk prognozēt gan gaidāmās kataklizmas, gan laika prognozi vispār globālā līmenī.

Manā rīcībā ir Latvijas karte, kas veidota, ņemot vērā pētījumus, kā globālās izmaiņas ietekmēs Latvijas dabu. Tur iezīmētas ūdens un sauszemes robežas līdz 2080. gadam. Prognozēto plūdu rezultātā Latvijas sauszemes teritorija no jūras puses ir ievērojami samazinājusies, applūdušas ir tādas lielās pilsētas kā Rīga, Liepāja, Ventspils, bet Jelgava kļuvusi par ostas pilsētu.

Covid-19 pandēmija. Tā bija vai nebija afēra?

Kovida dēļ zaudēju divas paziņas. Pats biju potējies trīs reizes, lai varētu strādāt ar klientiem klātienē, bet vienalga divas reizes saslimu vieglā formā. Neuzskatu, ka pandēmija bija afēra, drīzāk izmisīgu un reizēm nepārdomātu pasākumu kopums, kur trūka efektīvas koordinācijas. Un pārmērīgais iepirkto vakcīnu apjoms atgādina par sevi vēl šodien.

Vai Latvijas Republikas prezidents Edgars Rinkēvičs 2024. gadā apprecēsies?

Uz šādu jautājumu zīlnieks drīkst sniegt atbildi tikai ar konkrēta cilvēka piekrišanu. Arī publiskas personas privāta dzīve ir un paliek viņa personīga lieta.