foto: PantherMedia / Siegfried Kopp
Pelču pagastā reģistrēts dižkoks
Dižkoks.
Viena Vide Visiem
2023. gada 20. novembris, 10:20

Pelču pagastā reģistrēts dižkoks

Jauns.lv/LETA

Kuldīgas novada Pelču pagastā reģistrēts jauns dižkoks - Eiropas dižskabārdis ("Fagus sylvatica").

Koku 20.oktobrī apsekojusi un uzmērījusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālā administrācija. Koka stumbra apkārtmērs 1,3 metra augstumā ir sasniedzis 4,38 metrus, tāpēc tas atzīstams par dižkoku. Eiropas dižskābardis par īpaši aizsargājamu koku kļūst, sasniedzot vismaz 3,8 metru apkārtmēru 1,3 metru augstumā, skaidro DAP.

Atpazīstamības nolūkā dižkokiem piestiprina informatīvu zīmi "Ozollapu" jeb dižkoka statusa apliecinājumu. Arī šis koks šādu zīmi jau ir saņēmis, un tas ir reģistrēts dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols".

Dižkoks un tā tuvākā apkārtne ir īpaši aizsargājama dabas teritorija - aizsargājams ir ne tikai pats koks, bet arī teritorija zem koka vainaga un vēl 10 metru josla ap to.

Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst apdraudējumu, piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus. Nociršanai nepieciešama DAP rakstiska atļauja.

DAP uzsver, ka dižkoki ir neatņemama Latvijas dabas vērtība. Kā dižākie savas sugas pārstāvji tie ir vērtīgs zinātnisku pētījumu objekts un nozīmīga ainavas sastāvdaļa. Dižkoki kalpo kā mājvieta dažādām retām un aizsargājamām sugām. Daudzi no tiem ir vēstures notikumu liecinieki, līdz ar to uzskatāmi ne tikai par dabas, bet arī kultūrvēsturisku vērtību.