foto: LETA
Nākamnedēļ Rīgas skolās sāksies 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam. Kas jāzina vecākiem!
Laiks gatavoties skolai!
Tava izglītība
2024. gada 10. maijs, 13:56

Nākamnedēļ Rīgas skolās sāksies 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam. Kas jāzina vecākiem!

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Galvaspilsētas skolas nākamnedēļ, 15. maijā, sāks 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Rīgas pašvaldība mudina topošo pirmklasnieku vecākiem pārliecināties, vai viņi kopā ar bērnu deklarējušies vienā adresē skolai piesaistītajā teritorijā.

Bērnu vecākiem katru gadu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības iesniegt pieteikumus skolai par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu rindā līdz 15. maijam, informē Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs paredz, ka skolas, komplektējot klases jaunajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu sarakstu. Skolas piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu saraksta sagatavošanas bērnu vecākiem elektroniski nosūtīs uz norādīto oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi vēstules, lai informētu - bērns ir vai nav iekļauts skolas 1. klases uzņemamo pretendentu sarakstā.

Ja bērna vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai skolas 1.klasē, pieteikumā nav norādījuši oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi, tad paziņojumu par paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu vēstuli nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā uz bērna vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

Noteikumi paredz arī to, ka pēc paziņojuma par bērna iekļaušanu 1. klašu uzņemamo pretendentu sarakstā saņemšanas, bērna vecākiem 10 kalendāro dienu laikā skolai jāiesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē vai par atteikumu.

Vienlaikus bērna likumiskais pārstāvis var vērsties Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentā, lai noskaidrotu, kurā bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē ir brīvas vietas.

Prioritāri tiks uzņemti tie bērni, kas vismaz 12 mēnešus ar vienu no vecākiem būs deklarējušies vienā adresē attiecīgās skolas piesaistītajā teritorijā. Tāpat augstākā prioritāte attieksies arī uz bērniem - bāreņiem, skolas pedagogu bērniem, kā arī brāļiem vai māsām, kas mācās attiecīgās izglītības iestādes pamatizglītības programmā. Šāda prioritārā uzņemšanas kārtība Rīgas domē tika apstiprināta pagājušajā gadā.