Aizputes ugunsdzēsēju depo

Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicinājusi Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) nenojaukt Aizputē esošo ugunsdzēsēju depo, bet nodot ēku Dienvidkurzemes novada pašvaldībai tās ...

gallery icon
6
Novadu ziņas
2024. gada 22. aprīlis, 07:05

Vietējie iedzīvotāji lūdz nenojaukt Aizputes ugunsdzēsēju depo

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicinājusi Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) nenojaukt Aizputē esošo ugunsdzēsēju depo, bet nodot ēku Dienvidkurzemes novada pašvaldībai tās iestādes funkciju veikšanai.

Iekšlietu ministrija (IeM) un Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) plāno nojaukt ēku Aizputē, Ziedu ielā 14A, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Aizputes postenis. Aizputes Renesanses biedrība aicina ēku saglabāt, un ir nosūtījusi šo vēstuli NVA, IeM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Klimata un enerģētikas ministrijai, kā arī Dienvidkurzemes novada pašvaldībai.

"Ēkas un tās konstruktīvo daļu nojaukšana ir uzskatāma par publisko līdzekļu izšķērdēšanu. Ēku konstruktīvajai daļai, ko tagad plāno nojaukt, ir visdārgākā atjaunošanas vērtība. Atdot pašvaldībai tikai zemi ir nesaimnieciski, jo pašvaldībai būs jāatrod lieli līdzekļi, lai uzbūvētu vietā ēku, kas nepieciešama pašvaldības un iedzīvotāju vajadzībām. Laikā, kad būvniecības izmaksas tikai pieaug, katra esošā ēka ir arī materiāla vērtība," norāda Aizputes Renesanses biedrība.

NVA norāda, ka "jaunu ēku būvniecība tiek finansēta no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem un, lai izpildītu tās noteiktās prasības un varētu apgūt piešķirto finansējumu, uzbūvējot jaunas, gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas, līdzvērtīgā apjomāir jānojauc Iekšlietu ministrijas īpašumā esošas apkurināmās ēkas". Biedrība gan norāda, ka "šis arguments šodien ir pretrunā aktuālajiem Eiropas Savienības un Latvijas zaļā kursaun Jaunā Eiropas Bauhaus principiem, tai skaitā, atbildīgai resursu izmantošanai".

"Ēkas nenojaukšana ir Eiropas zaļā kursa un aprites ekonomikas ievērošana, un ietver būvniecības atkritumu samazināšanu, kā arī būvju un būvmateriālu dzīves cikla paildzināšanu. Arī Latvija paredz sniegt pienesumu Eiropas zaļā kursa īstenošanā un globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, atzīstot, ka aprites ekonomika ir produktu, materiālu un resursu vērtības noturēšanā ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi uz vidi. Jebkuras ēkas nojaukšana ir pretēja šiem Eiropas zaļā kursa mērķiem," skaidro Aizputes Renesanses biedrība.

Pašvaldība un Aizputes iedzīvotāji ir uzsākuši aktīvu Aizputes ēku saglabāšanas un atjaunošanas kursu, norādot,ka bez kultūrvēsturiskās vērtības katrai ēkai ir arī materiālā vērtība. Sīkāk par aizputiešu iniciatīvu iespējams skatīt šeit