Tava izglītība
2023. gada 24. decembris, 21:21

Par skolu tīkla sakārtošanu pašvaldības varētu saņemt finansējumu 7,3 miljonu eiro apmērā

Jauns.lv/LETA

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodevusi saskaņošanai Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kas ļautu piešķirt Atveseļošanas fonda finansējumu 7 338 739 eiro eiro apmērā pašvaldībām, kas līdz 2024.gada 29.februārim būs pieņēmušas lēmumu par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu.

Valdība novembrī nolēma noteikt Atveseļošanas fonda finansējumu 24 552 000 eiro apmērā deviņām pašvaldībām, kas līdz 30.jūnijam pieņēma un saskaņošanai nozares ministrijā iesniedza pašvaldības domes lēmumu par visaptverošu vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju. Ņemot vērā, ka priekšatlasē pieteicās mazāks izglītības iestāžu skaits, nekā tika sagaidīts, Atveseļošanās fonda finansējuma atlikumu iecerēts izmantot investīcijas priekšatlases otrās kārtas īstenošanā, piešķirot papildus 1 200 739 eiro. Līdz ar ko investīciju saņemtu par vienu izglītības iestādi vairāk nekā sākumā iecerēts.

Pašvaldība lēmumu par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizāciju varēs nepieņemt, ja tajā uz 2023.gada 1.septembri 10.-12.klašu grupā mācījās vismaz 60 izglītojamie, izglītojamo skaita attiecība pret vienu skolotāju ir 11 vai lielāka vai pašvaldība spēs apliecināt, ka izglītības iestādes atbilstība nosacījumiem tiks nodrošināta līdz 2025.gada 1.septembrim, tostarp veicot citu izglītības iestāžu reorganizāciju. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par vispārējās vidējās izglītības pieejamības nodrošināšanas nepieciešamību, otrajai priekšatlases kārtai iecerēts papildus nosacījumu, kādos gadījumos novadu pašvaldība var nepieņemt lēmumu par ārpus novada pašvaldības administratīvā centra esošas vidusskolas reorganizāciju.

Līdzīgi kā pirmajā priekšatlases kārtā, investīcijas saņemšanai pašvaldībai prioritāri būs jāizvirza par pamatskolu reorganizētu vispārējās izglītības iestādi, kas līdz 2021.gada 1.jūlijam atradās reorganizētas pašvaldības administratīvajā centrā vai saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem uz 2022.gada 1.septembri tai ir lielākais izglītojamo skaits 1.-9. klašu grupā. Atbalstam virzītai izglītības iestādei pēdējos piecos gados ir jābūt stabili pozitīvai izglītojamo skaita dinamikai 1.-6. klašu grupā. Ja otrajā priekšatlases kārtā piedalīsies vairāk nekā piecas pašvaldības, tad investīcijai katra pašvaldība varēs izvirzīt ne vairāk kā vienu vispārējās izglītības iestādi.

Atveseļošanas fonda finansējums vienai izglītības iestādei nevarēs pārsniegt 1,8 miljonus eiro.

Otrajā priekšatlases kārtā nevarēs piedalīties pašvaldības, kuras saņēma finansējuma pirmajā kārtā.