foto: LETA
IZM aicina izsludināt Latvijas Olimpiskās vienības ārkārtas dalībnieku sapulci un apstiprināt konkursā izvēlēto valdes locekli
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks (no kreisās) un LOK prezidents Jānis Buks.
Sabiedrība
2023. gada 4. decembris, 15:00

IZM aicina izsludināt Latvijas Olimpiskās vienības ārkārtas dalībnieku sapulci un apstiprināt konkursā izvēlēto valdes locekli

Jauns.lv

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina Latvijas Olimpiskā vienības (LOV) valdi izsludināt ārkārtas dalībnieku sapulci un apstiprināt konkursa nominācijas komisijas izvēlēto valdes locekli. IZM aicina Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) pārskatīt savu lēmumu neapstiprināt konkursa rezultātus, izmantojot savas kā vairākuma akcionāra tiesības un rīkojoties pretēji atklātam un pārskatāmam valdes locekļa amata kandidāta atlases procesam. IZM kā mazākuma akcionārs patur tiesības aizsargāt savas tiesiskās intereses, pārsūdzot negatīvu lēmumu tiesā.

“Valdes locekļa konkursa uzvarētājs ir pārliecinoši ieguvis visvairāk punktu, gan summāri, gan arī katrā no kārtām. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas, LOK prezidents Jānis Buks, kā arī ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks sāka izteikt iebildumus par izvirzīto kandidātu, minot dažādus argumentus, kas netika norādīti kā prasības nedz atlases konkursa nolikumā, nedz arī ir norādīti MK noteikumos Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”. LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, kā vairākuma akcionāra pārstāvis uzstādīja nosacījumu, ka nominācijas komisijas un konkursa kārtībā izvirzītais kandidāts tiks apstiprināts tikai tad, ja tas izpildīs prasību neveikt nekādus citus darba pienākumus. Šāda prasība nebija izvirzīta nedz kandidātiem piesakoties valdes locekļa amatam, nedz arī kandidāta vērtēšanas vadlīnijās, kā arī šo prasību neparedz Komerclikuma regulējums attiecībā uz valdes kā sabiedrības izpildinstitūciju. Nav izprotama šāda prasība, ja līdz šim arī bijušais valdes loceklis Raitis Keselis pats ir pildījis LOV valdes locekļa pienākumus, tos apvienojot ar darba pienākumiem LOK,” uzsver IZM Sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs.

Konkurss uz jauno valdes locekļa amatu tika izsludināts bez mazākuma akcionāru iesaistes  šī gada 3. novembrī LOV interneta mājaslapā. Pašreiz šos amata pienākumus pilda Līga Cīrule, bet līdz 1. novembrim to darīja LOV otrs valdes locekļa amata pienākumus izpildītājs Raitis Keselis, kas paralēli valdes locekļa amatam veica un arī tagad veic LOK juridiskā departamenta vadītāja pienākumus.

SIA “Latvijas Olimpiskā vienība” (LOV) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā ir trīs dalībnieki IZM (29.04423 %); biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) (59.95979 %); LSPA (10.99598 %). LOV mērķis atbilstoši Sporta likumā noteiktajam ir valsts labāko sportistu individuālajos olimpiskajos sporta veidos sagatavošanos dalībai olimpiskajās spēlēs. Šī mērķa īstenošanai arī LOV tiek finansēts no IZM puses. LOV ir būtiska loma Latvijas labāko sportistu sagatavošanā olimpiādēm, tāpēc finanšu līdzekļu pārskatāms izlietošanas process ir nozīmīgs, lai šo mērķi sasniegtu.