Samazināt birokrātiju, palielināt ātrumu
Ivars Ijabs.
Sabiedrība
2023. gada 29. novembris, 09:36

Samazināt birokrātiju, palielināt ātrumu

Jauns.lv

Par 25% samazināt uzņēmēju atskaites iestādēm un par 25% palielināt iestāžu saziņas ātrumu ar cilvēkiem Eiropas Parlamenta debatēs prasa deputāts Ivars Ijabs.

 

Es strādāju pie parlamenta ziņojuma par jaunuzņēmumu konkurētspēju un, protams, atbalstu Komisijas uzstādīto mērķi - par 25% samazināt atskaišu rakstīšanas slogu. 

Es ceru, ka Komisija tiešām īstenos pieeju “vispirms domā par mazajiem” un principu “ja vienu normu pieņem, tad vismaz normu atceļ”.

Tomēr tikko kā pabeidzot darbu pie Eiropas sadarbspējas likuma, es vēlētos uzsvērt, ka mērķis “dokumentu iesniegdz tikai vienreiz”, kur sabiedriskā sektora iestādes savā starpā sadarbotos un neprasītu cilvēkiem izziņas katru reizi no jauna, vēl ne tuvu vēl nav sasniegts. 

Bet ir ne tikai jāsamazina regulu un atskaišu slogs par 25%.  Mums ir arī jāpanāk, lai cilvēkiiem saziņas ātrums ar valdības iestādēm pieaugtu par vismaz 25%. 

Katrai politikai, katram lēmumam visos valdības līmeņos ir jātiek pieņemtam “digitāli pēc noklusējuma” un nodrošino sadarbspēju dažādu datu bāzu starpā. 

Mēs redzam, cik strauji mūsu dzīvē ienāk mākslīgais intelekts. Ja mēs vispār gribam paturēt cilvēka kontroli pār mašīnām, mūsu pārvaldei ir jābūt elastīgākai un daudz ātrākai. Pretējā gadījumā pārvalde vēl vairāk zaudēs saikni ar sabiedrības dzīvi.

Ivars Ijabs strādā Eiropas Parlamenta Ekonomikas, Pētniecības un Vienotā tirgus komitejās. Viņš ir EP atbildīgais ziņotājs par Digitālo publisko pakalpojumu sadarbspējas regulu un savas politiskās grupas Renew Europe līdzziņotājs par “jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu inovācijas spēju un  konkurētspējas palielināšanu”.