foto: Ogres novads
Ogrē uzbūvētā jauna ģimnāzijas ēka un starptautiska sporta arēna
Ogres valsts ģimnāzija.
Novadu ziņas
2023. gada 1. jūlijs, 06:23

Ogrē uzbūvētā jauna ģimnāzijas ēka un starptautiska sporta arēna

Jauns.lv

Jūnija sākumā ekspluatācijā ir nodota jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta arēna “Ogre” Ogrē, G. Astras ielā 1. Ēku svinīga atklāšana paredzēta Ogres pilsētas svētku laikā 18. augustā.

2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu. Pamatojoties uz lēmumu un sagatavoto projekta pieteikumu, 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”.

Projekta ietvaros jau 2018. un 2019. gadā veikti dažādi uzlabojumi Ogres 1.vidusskolā. Tomēr Projekta finansiāli visietilpīgākajām aktivitātēm bija jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana un būvniecība. Šobrīd turpinās ēku aprīkojuma, mēbelējuma iepirkšana un uzstādīšana ievērojot Publiskā iepirkumu likuma nosacījumus.

Jaunās skolas ēkas būvniecība bija akūti nepieciešama, jo Ogres valstspilsētā ir tendence pieaugt iedzīvotāju un arī izglītojamo skaitam. Šobrīd pilsētas skolas ir pārpildītas, līdz ar to ir ļoti sarežģīti nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus mācību apstākļus. Ogres Valsts ģimnāzijas pārvietošana uz jaunām telpām ļaus ievērojami uzlabot mācību apstākļus gan Ogres sākumskolā, gan Ogres 1. vidusskolā, kur sākumskolas klašu skolēniem klases ierīkotas nepiemērotās telpās.

“Ir sasniegts izvirzītais mērķis – uzbūvēta modernu skola, līdz ar to tiks atslogotas esošās izglītības iestādes un sporta būves. Tas ir nozīmīgs ieguvums ne tikai Ogres pilsētai, bet arī visam novadam, bērnu un jauniešu attīstībai, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai. Esam strādājuši, lai jauniešiem iedotu pašu labāko. Moderna skola ir, tagad tā ir jāpiepilda ar mūsdienīgu, kvalitatīvu saturu, paverot jauniešiem plašas izaugsmes iespējas,” ar lepnumu atzīst Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

foto: Ogres novads
Sporta arēna Ogre.

Jaunās, 15 000 m² plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada maijā. Jaunajā skolā tiks nodrošināts mācību process līdz 672 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Skolas centrālajā daļā atrodas iekšpagalms, ko ir iespējams sasaistīts ar  blakus esošo universālo zāli. Ēkas 3. stāvā skolēniem būs nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem. Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā strādās sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, atrodas tehniskās telpas.

Sporta hallē ir pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū atrodas komandu sporta veidu laukums, kas piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atrodas telpas arī cīņas treniņiem, ģērbtuves un telpas treneriem, otrajā stāvā - trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle. Ēkas apkārtnē izbūvētas trīs autostāvvietas. Ir pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.

Šodien, 21.jūnijā, ēkā notiek Ogres Valsts ģimnāzijas 9. un 12.klašu absolventu izlaidumi. Mācību process jaunajā ēkā tiks uzsākts 2023. gada 1. septembrī. Jaunajā ēkā septembrī mācīsies 9. – 12. klašu skolēni, bet 2024./2025. mācību gadā – tikai vidusskolas posma klases. Vecā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka Meža prospektā 14 paliks par mājvietu tikai Ogres Centra pamatskolai un tajā 2023./2024. mācību gadā mācīsies 1. - 8. klašu skolēni, pēc gada – arī 9. klašu skolēni. 

Jau informējām, ka 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Sadarbības līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/008 "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā". Līdz šim projekta ietvaros jau realizētas vairākas aktivitātes, tai skaitā Ogres 1. vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions.