Noderīgi ikdienā
2020. gada 25. novembris, 16:39

Kāda izskatās kukaiņu māja mežā

Jauns.lv

Ja redzat mežā šādu dabas veidojumu, nevajag steigties “sakopt” – tā ir kukaiņu māja, kur pajumti radušas daudzas sīkas radības. Trūdošā koksnē pat 800 vaboļu sugu, piemēram, koksngrauži. Atmiris koks līdz pat 50 gadiem pēc nokalšanas nodrošina dzīves vietu kukaiņu, sēņu, ķērpju sugu kompleksam, līdz galu galā kļūst par dabisku augsnes sastāvdaļu.

“Maldīgs ir uzskats, ka nokaltušie koki veicina meža kaitēkļu savairošanos. Koku kaitēkļi galvenokārt mitinās slimos vai kalstošos kokos. Atmirušas koksnes klātbūtne ir viens no meža veselības nosacījumiem, jo trūdošā koksnē mitinās sugas, kuras dzīvus kokus neapdraud,” savā darbā “Bioloģiski daudzveidīga bebraine z/s Jaun-ieviņas” skaidrojusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes 4. kursa studente Elīna Medne.

Piemēram, skudrulīši un tumšie jātnieciņi dzīvo atmirušajās eglēs un ir bīstamākie ienaidnieki egļu astoņzobu mizgrauzim. Ja kaitēkļa bojātos kokus ziemā izcērt, tiek aizvākts lielākais daudzums stumbrā ziemojošo mizgraužu parazītu, kamēr pats mizgrauzis pārziemo augsnē.

Kas ir Meža Zinis

Atver acis! Dodies ārā! Dodies dabā un mežā! Skaties, kas tur notiek. Meklē interesanto un neparasto, liecības, kā dzīvo mežu redzamie un neredzamie iemītnieki un kādas ir viņu darbības sekas.

Fotografē, filmē, apraksti redzēto un sūti mums – jauns@jauns.lv  Ja būs nepieciešams, Jauns.lv piesaistītie speciālisti komentēs jūsu dabas foto un video atradumus. Kopā veidosim Jauno Meža Enciklopēdiju.

Raksts tapis sadarbībā ar Meža attīstības fondu