Pasaulē
2023. gada 19. oktobris, 15:34

Eiropas Parlaments nosoda "Hamas" uzbrukumu Izraēlai un aicina uz “humanitāro pārtraukumu”

Jauns.lv

Eiropas Parlaments nosodījis “Hamas” teroristu zemiskos uzbrukumus Izraēlai, vienlaikus paužot nopietnas bažas par humanitārā stāvokļa straujo pasliktināšanos Gazas joslā.

Ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā ar 500 balsīm "par", 21 "pret" un 24 "atturas" EP deputāti stingri nosoda brutālos uzbrukumus, pauž atbalstu Izraēlai un tās iedzīvotājiem un norāda, ka "Hamās” teroristiskā organizācija ir jālikvidē. Viņi arī aicina nekavējoties atbrīvot visus “Hamās” sagrābtos ķīlniekus un atzīst Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību, "kas noteiktas un ierobežotas starptautiskajās tiesībās”.

Rezolūcijā norādīts, ka Izraēlai, veicot savas darbības, ir stingri jāievēro starptautiskās humanitārās tiesības, un uzsver, ka teroristu grupējuma “Hamās” uzbrukumi un Izraēlas atbildes reakcija var izraisīt jaunu vardarbības ciklu reģionā. Tādēļ EP deputāti aicina panākt “humanitāro pārtraukumu” karadarbībā un uzsver, ka uzbrukumi civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tostarp ANO darbiniekiem, medicīnas darbiniekiem un žurnālistiem, ir nopietns starptautisko tiesību pārkāpums.

Viņi pauž dziļas sēras par nevainīgu cilvēku dzīvībām un ievainojumiem nesenajā sprādzienā Al Ahli episkopālajā slimnīcā Gazā. Rezolūcijā aicināts veikt neatkarīgu izmeklēšanu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, lai noskaidrotu, vai tas bijis tīšs uzbrukums un kara noziegums, un, ja tas tiek konstatēts, tad vainīgos saukt pie atbildības.

Nopietnas bažas par stāvokli Gazā

Paužot nopietnas bažas par stāvokļa straujo pasliktināšanos Gazas joslā, Parlaments uzsver, ka ir svarīgi nošķirt, no vienas puses, palestīniešu tautu ar tās leģitīmajiem centieniem un, no otras puses, teroristu organizāciju “Hamās” ar tās terora aktiem. EP deputāti mudina starptautisko sabiedrību turpināt un palielināt humāno palīdzību civiliedzīvotājiem šajā reģionā un aicina Ēģipti un Izraēlu sadarboties ar starptautisko sabiedrību, lai izveidotu humānās palīdzības koridorus uz Gazas joslu.

Izmeklēšana par Irānas, Kataras, Krievijas lomu

Rezolūcijā ir stingri nosodīts Irānas atbalsts “Hamās” un citiem teroristu grupējumiem Gazas joslā. Deputāti atkārtoti aicina iekļaut visu Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusu un Libānas “Hezbollah” ES teroristu organizāciju sarakstā un prasa izmeklēt Irānas un citu valstu, piemēram, Kataras un Krievijas lomu terorisma finansēšanā un atbalstīšanā reģionā.

Viņi arī nosoda no Libānas un Sīrijas veiktos raķešu uzbrukumus Izraēlai un aicina mazināt saspīlējumu Austrumjeruzalemē un Rietumkrastā.

ES finansiālā palīdzība Palestīnai

Paužot stingru atbalstu humānās palīdzības palielināšanai Gazas joslai, EP deputāti mudina Eiropas Komisiju rūpīgi pārskatīt visu ES finansiālo palīdzību, kas sniegta Palestīnai un reģionam, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi tieši vai netieši nefinansē terorismu. Vienlaikus viņi uzsver, ka no ES budžeta jāturpina sniegt atbalsts miera un stabilitātes veidošanai šajā reģionā.

Nelokāms atbalsts divu valstu risinājumam

Rezolūcijā deputāti uzsver, ka nekavējoties jāatsāk miera process un atkārtoti pauž nelokāmu atbalstu sarunu ceļā panāktajam divu valstu risinājumam Izraēlai un Palestīnai, kas balstās uz 1967. gadā noteiktajām robežām un paredz divu suverēnu un demokrātisku valstu līdzāspastāvēšanu mierā un garantētā drošībā — ar Jeruzalemi kā abu valstu galvaspilsētu.

Bažas par pieaugošo antisemītismu

Parlaments visbeidzot pauž bažas par antisemītisku runu, pret ebrejiem vērstu mītiņu un uzbrukumu skaita pieaugumu kopš “Hamās” uzbrukumu sākuma. Parlaments aicina Eiropas Komisiju un visas ES dalībvalstis valstis veikt visus attiecīgos pasākumus, lai garantētu ebreju tautības iedzīvotāju drošību.