Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
22 komentāri
Sakārtot:
Aina Leja
17. martā 05:24
”Ikviens no mums atbildēs Dievam par sevi.” (ROMIEŠIEM 14:12.)
Aina Leja
17. martā 05:25
Kristiešiem nav jādzīvo bailēs no nākotnes. Tāpat kā Jēzus nevēlējās, lai viņa mācekļi pirmajā gadsimtā dzīvotu bailēs, viņš nevēlas, ka mēs baidītos tagad vai nākotnē. Viņš mums ir devis brīdinājumu, lai mēs būtu gatavi. Dievam paklausīgie kristieši taču netiks sodīti, kad ies bojā viltus reliģijas un pašreizējā ļaunā sistēma. Viņi sapratīs notiekošo un ieklausīsies brīdinājumā par ”izpostīšanas negantību”, kas stāv ”svētā vietā”. Savas nesatricināmās ticības vadīti, viņi rīkosies ļoti apņēmīgi. Nekad neaizmirsīsim Jēzus vārdus: ”Kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.” (Marka 13:13.)
Aina Leja
17. martā 05:27
”Lielās bēdas”, kādas nekad vairs neatkārtosies, ir vēl priekšā — tās sāksies ar viltus reliģijas impērijas (kurā ietilpst arī kristīgā pasaule) iznīcināšanu un turpināsies ar Harmagedonu, ’karu Visvarenā Dieva lielajā dienā’.” Tātad lielās bēdas bija gaidāmas vēl tikai nākotnē. 13 Šī pravietisko notikumu sapratne ietekmē mūsu viedokli par laiku, kad ”izpostīšanas negantība” nostājas svētā vietā. Atcerēsimies pirmā gadsimta notikumus. Pēc uzbrukuma Jeruzalemei 66. gadā romieši pēkšņi atkāpās, tāpēc kristieši jeb ”miesa” varēja izglābties. (Mateja 24:22, JD.) Mēs gaidām līdzīgus notikumus — lielo bēdu sākumu un to, kā lielo bēdu dienas tiks ”saīsinātas” Dieva izredzēto dēļ. Mums jāpatur prātā fakts, ka toreiz ”izpostīšanas negantība”, kas stāvēja svētā vietā, bija saistīta ar karavadoņa Galla vadīto romiešu uzbrukumu 66. gadā. Lielo bēdu sākums, kas mūsdienās atbilst Galla karaspēka uzbrukumam, ir gaidāms nākotnē. Tātad acīmredzot ”izpostīšanas negantība”, kas pastāv jau kopš 1919. gada, nostāsies svētā vietā vēl tikai nākotnē.* Kā tas notiks? Un kā tas attiecas uz mums? Atklāsmes grāmatā ir aprakstīts gaidāmais uzbrukums viltus reliģijai, par Dieva spriedumu, kādu saņem viltus reliģijas impērija — ”Lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte”. Kristīgās pasaules reliģijas ir ietekmīgs spēks, un tās apgalvo, ka ir saistītas derībā ar Dievu. (Salīdzināt Jeremijas 7:4.) Viltus reliģijām, arī tām, kas sevi sauc par kristīgām, no seniem laikiem ir bijuši netikumīgi sakari ar ”pasaules ķēniņiem”, taču tie tiks izbeigti, kad šīs reliģijas ies bojā. (Atklāsmes 17:2, 5.)
Aina Leja
17. martā 06:07
”Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams.” (Ebrejiem 11:1.) Cik gan vērtīga ir īsta ticība! Uzticoties Dievam, paļaujoties uz viņa vadību un gādību, mēs gūstam drosmi stāties pretī grūtībām. Turklāt Dieva Dēls Jēzus Kristus uzsvēra, kādu ilgstošu labumu sniedz ticība: ”Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16.) Mūžīga dzīve patiesi ir brīnišķīga dāvana tiem, kam ir ticība. Ticība Dieva apsolījumam ļauj viņa kalpiem skatīties uz dzīvi pavisam citām acīm. Kā sacīts Ebrejiem 11:6, cilvēks, kam ir īsta ticība, nešaubās par Dieva spēju atmaksāt ”tiem, kas viņu meklē”. Ir skaidri redzams, ka patiesa ticība nekādā ziņā nav lētticības izpausme un tā nepavisam nav tikai ticība Dieva eksistencei. Īsta ticība ietver sevī arī pārliecību par Dieva spēju rīkoties, lai atalgotu tos, kas viņu neatlaidīgi meklē. Vai jūs tiešām no visas sirds vēlaties iepazīt Dievu? Tad jums jāiegūst precīzas zināšanas no viņa Rakstiem, Bībeles, un jūsu ticība noteikti tiks atalgota. (Kolosiešiem 1:9, 10.)
Andris Saulite
17. martā 07:40
VNK ŅIRDZIENS NAK lasot KA ""daudzus PRIEKšRAKSTU ELKA KALPUS redzētais pārsteidza"" ar to, ka dievkalpojuma laikā tika kliedzoši pārkāpti visi PIESARDZĪBAS PRIEKŠRAKSTI---------------------------------------- --------------------------------------------------------------- Bet vai kāds redzēja arī tuvumā reālu spitālīgo ?? Bailes un bažas - tie ir tikai fantomi apstulbotos prātos --- nekāda ''piesardzība'' nekādas ''bažas'' nekādu prioekšrakstu pildīšana nespē glābt no ts ''GADĪJUMA""--------------------------------------------------------------------------------------- Kognitīvo kropļjumu sarakstā ir ''KONTROLES ILŪZIJA ""----------smerdeļi jūs ::Wikipēdijā arī šis tas RAKSTĪTS-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------В когнитивных науках под когнити́вными искаже́ниями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей ---------------------------------------------------------------- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ----------------------------------------------------------- DIRSĀS SEV IEBĀZIET PRIEKŠRAKSTUS --DIRSĀS IEBĀZIET ARĪ VISUS RAKSTUS PAR DIEVU UN DZĪVI ------------- VNK DZĪVOJIET ĪSTO DZĪVI UN PAR VIENĪGO AUTORITĀTI ATZĪSTIET DZĪVO DIEVU ====================================================================== debīlie un karojošie no RAKSTU TAUTĀM lai savus priekšrakstus mērcē petrolejā-lai iešpuļī tos sev dirsās ,lai pierauj uguni un tad lai paši dzīvo savu prtiekšraklstu gaismā ====== ----------------------------------------------------- ne bez laba iemesla muslimi tādiem ''priekšrakstu apstulbotajiem "" galvas griež nost
Andris Saulite
17. martā 07:45
1 Искажения, связанные с поведением и принятием решений 1.1 Излишнее беспокойство за успех 1.2 Преувеличение вероятности частных случаев 1.3 Переоценка значимости частных случаев 1.4 Переоценка своих возможностей 1.5 Переоценка значимости собственного мнения/положения/выбора ========================================================================1.6 Другие искажения 2 Социально обусловленные искажения 2.1 Искажения в собственную пользу 2.2 Другие искажения 3 Искажения, связанные с вероятностями и стереотипами 3.1 Общие ошибки вследствие непонимания сущности случайностей 3.2 Переоценка вероятности состояния, в котором в данный момент находится человек 3.3 Другие искажения 4 Искажения, связанные с ошибками памяти ======================================================================https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Andris Saulite
17. martā 07:47
Когнитивные искажения могут быть представлены в виде четырёх категорий: «Когда много информации» (проблема переизбыток информации); «Когда не хватает смысла» (сложность понимания); «Когда быстро реагируем» (необходимость быстрого реагирования); «Когда запоминаем и вспоминаем» (соотношение запоминаемого и забываемого). =================================================================================================Излишнее беспокойство за успех Амплификация — вложение в достижение цели больше усилий, чем необходимо, попытка «убить муху кувалдой». Вариант — чрезмерно детальное планирование в условиях отсутствия в достаточном объёме исходных данных и наличия сильно влияющих на результат неопределённых или случайных факторов.[3] Ускорение — выполнение работы со скоростью большей, чем необходимо или даже допустимо. В крайнем варианте, в прямом и переносном смыслах: бег по минному полю.[3] Опережение — неоправданно раннее начало действий по достижению цели.[3] Уклон в сторону поиска информации — тенденция искать информацию даже тогда, когда она не влияет на действия или результат.
Andris Saulite
17. martā 07:49
Преувеличение вероятности частных случаев Генерализация частных случаев — безосновательный перенос характеристик частных или даже единичных случаев на обширные их совокупности. Существует множество видов этого когнитивного искажения, классический вариант — теория заговора. Эффект контраста — усиление или преуменьшение значения одного предмета, когда он сравнивается с только что обнаруженным контрастным объектом. Например, человек радуется тому, что купил недорого какую-то вещь в магазине, но перестаёт радоваться после того, как обнаруживает другой, малоизвестный магазин, в котором эта же вещь стоит в 2 раза дешевле. Феномен Баадера-Майнхоф или иллюзия частотности — недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необычайно часто повторяющаяся. Переоценка значимости частных случаев Отклонение в сторону результата — тенденция судить о решениях по их окончательным результатам, вместо того чтобы оценивать качество решений по обстоятельствам того момента времени, когда они были приняты («победителей не судят»). Переоценка воздействия — тенденция людей переносить длительность или интенсивность воздействия некого события на их будущие переживания. Эффект фокусировки — ошибка в предсказаниях, возникающая, когда люди уделяют слишком много внимания какому-то одному аспекту явления; вызывает ошибки в правильном предсказании полезности будущего исхода. Например, концентрация внимания на том, кто виноват в возможной ядерной войне, отвлекает внимание от того, что пострадают в ней все.
Andris Saulite
17. martā 07:57
CIVILLIKUMA 1 . KLAUZULA ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LABA TICĪBA NOZĪMĒ ZINĀŠANU -- ĪSTO LIETU ĪSTĀ STĀVOKĻA ZINĀŠANU -- pilnīgu un pareizu zināšanu .... ........................................................................................................................................ Ja jums trūkst savas gudrības tad lūdziet to no Svētā Gara -- tas jūs visu mācīs un atgādinās --- tas jūs vadīs -- katru tikai tam raksturīgā veidā ..... ........... DIEVS JĀKAUSA VAIRĀK KĀ CILVĒKI
Andris Saulite
17. martā 07:58
CIVILLIKUMA 1 . KLAUZULA ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LABA TICĪBA NOZĪMĒ ZINĀŠANU -- ĪSTO LIETU ĪSTĀ STĀVOKĻA ZINĀŠANU -- pilnīgu un pareizu zināšanu .... ........................................................................................................................................ Ja jums trūkst savas gudrības tad lūdziet to no Svētā Gara -- tas jūs visu mācīs un atgādinās --- tas jūs vadīs -- katru tikai tam raksturīgā veidā ..... ........... DIEVS JĀKAUSA VAIRĀK KĀ CILVĒKI
Andris Saulite
17. martā 07:59
CIVILLIKUMA 1 . KLAUZULA ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LABA TICĪBA NOZĪMĒ ZINĀŠANU -- ĪSTO LIETU ĪSTĀ STĀVOKĻA ZINĀŠANU -- pilnīgu un pareizu zināšanu .... ........................................................................................................................................ Ja jums trūkst savas gudrības tad lūdziet to no Svētā Gara -- tas jūs visu mācīs un atgādinās --- tas jūs vadīs -- katru tikai tam raksturīgā veidā ..... ........... DIEVS JĀKAUSA VAIRĀK KĀ CILVĒKI
juju
17. martā 08:45
Bailes no vīrusa ir normāla katra cilvēka īpašība. Neviens negrib saslimt un mocīties ar pneimoniju. Tā kā piesardzības nekad nav par daudz.
Marcis Dzelme
17. martā 08:46
ko te Andris Saulite te tupi murgu savos inftilajos komentaros/
Salvis Dišlers
17. martā 09:20
Ticīgajiem NAV Jābaidās, jo viņiem ir Ticība un Mūžīgā Dvēsele - kura dzīvos - gan šajā pasaulē gan citā; Lai Neticīgie baidās! Neticīgajiem ir 1 dzīve un tad Mūžīgā Nāve! - BET - Ticīgajiem ir jābūt Piesardzīgiem un Uzmanīgiem pret Vīrusu, ar Cieņu jāizturas pret Vīrusa spēku.... Bet - Ticīgajiem Nav jābaidās, viņiem ir Mūžīgā Dzīve, lai Neticīgie Baidās!
Irena Nelsone
17. martā 12:08
Reliģiozie grūtās situācijās patiešām izdzīvo labāk - jo viņiem allaž ir cerība uz Augstāko...(tas tīri psiholoģiski).. Tas novērots gan nacistu nāves nometnēs, gan PSRS ateistiskā režīma Gulagos..

Pievienot komentāru

Komentāru pievienošana pieejama tikai autorizētiem lietotājiem

Autorizēties
Komentāru noteikumi