foto: Publicitātes foto
Kustība “Par!” aicina grozīt likumu, ļaujot vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma.
Miks Celmiņs, Eiropas Parlamenta deputāta kandidāts, Kustība "Par!"
Politika
2024. gada 17. aprīlis, 15:42

Kustība “Par!” aicina grozīt likumu, ļaujot vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma.

Jauns.lv

Šodien Kustība “Par!” nosūtījusi likuma grozījumus Saeimas deputātiem, aicinot rosināt likuma grozījumus Pašvaldību domes vēlēšanu likumā, ļaujot pašvaldību vēlēšanās balsot no 16 gadu vecuma, tādējāji samazinot vecuma slieksni no 18 uz 16 gadiem, informē Miks Celmiņš, Kustības “Par!” izpilddirektors.

Jau 2020. gada jūnijā Kustības “Par!” deputāti rosināja izmaiņas likumā, bet iepriekšējā Saeimā likuma izmaiņas netika atbalstītas. Kustība “Par!” aicina veikt likuma izmaiņas, lai tās stātos spēkā līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā un jauniešiem no 16 gadiem būtu iespēja piedalīties vēlēšanās.

Šobrīd spēkā esošā likuma redakcija paredz, ka pašvaldību vēlēšanās var piedalīties Latvijas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts iedzīvotāju reģistrā, vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu, vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēta dzīvesvieta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vai pilsonis, kuram attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likuma noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, un uz kuru neattiecas kāds no vēlēšanu likumā minētajiem ierobežojumiem.

Ņemot vērā, ka kriminālatbildība Latvijas Republikā personām iestājas no 14 gadu vecuma, tas nozīmē, ka jau četrpadsmit gadīgai personai būtu jāapzinās noziedzīga nodarījuma bīstamību un kaitīgumu. Jāņēm vērā, ka Darba likums paredz, ka no 15 gadiem personu var nodarbināt patstāvīgā darbā un no 16 gadu vecuma persona iegūst tiesības noslēgt darījumus par savu brīvo mantu, kā arī personas apliecinoša dokumenta obligātums ir noteikts jau no 15 gadu vecuma. Turklāt personas no 16 gadu vecuma jau var iniciēt un atbalstīt kolektīvo iesniegumu iesniegšanu Saeimā un pašvaldībās, izmantojot portālu manabalss.lv.

Arī Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja 2011. gadā pieņēma rezolūciju, aicinot izvērtēt iespēju piešķirt vēlēšanu tiesības jau no 16 gadu vecuma visās Eiropas Padomes valstīs un visu veidu vēlēšanās. Latvijai kā Eiropas Padomes dalībvalstij, būtu pienākums samazināt vecuma cenzu un sekot līdzi Igaunijas parlamenta piemēram, kas jau 2015. gadā pieņēma lēmumu par balsošanas vecuma samazināšanu pašvaldību vēlēšanās no 18 uz 16 gadiem un šobrīd virza likuma izmaiņas, lai arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās varētu balsot no 16 gadu vecuma.

Ir jāņem vērā, ka balsstiesīgo vecuma samazinājuma ietekme uz demokrātijas stiprināšanu ir pierādījumos un datos balstīta. Vēlētāju aktivitāte tā rezultātā pieaug ilgtermiņā. 16 un 17 gadus veci cilvēki piedalās savās pirmajās vēlēšanās daudz biežāk nekā gados vecāki cilvēki savās pirmajās vēlēšanās, tuklāt, valstis, kas pazemina balsošanas vecumu līdz 16 gadiem, piedzīvo izteikti lēnāku vēlētāju aktivitātes samazināšanos. Šie grozījumi pozitīvi ietekmētu tieši 18-24 gadus vecu vēlētāju aktivitāti, jo šobrīd šī vecuma grupa uzrāda zemu aktivitāti vēlēšanās, attīstot viņu paradumu vēlēt jau no agrāka vecuma.

Piešķirot vēlēšanu tiesības tiktu nodrošināta ciešāka jauniešu sasaiste ar politiskajiem procesiem, ļaujot izdarīt izvēli tiem jauniuešiem, kuriem interesē piedalīties savas kopienas, pašvaldības, valsts vai Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanā.

Turklāt tiktu veicināta jauniešiem svarīgu jautājumu risināšana un paaugstinātos jauniešu uzticības līmenis pašvaldībām un valstij. Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums katru gadu palielinās, proporcionāli samazinot jauno vēlētāju daļu, veidojot nevienlīdzību starp balsstiesīgajām vecuma grupām. Šie grozījumi ļautu to mazināt. Balsstiesību piešķiršana jauniešiem  no 16 gadiem veicinās politiskās kultūras attīstību Latvijā un ilgtermiņā stiprinās demokrātiju.

Kustība “Par!” Eiropas vēlēšanās

Kustība “Par!” piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Partijas programmā Eiropas vēlēšanām minēts, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem arī Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir jādod iespēja vēlēt jau no 16 gadu vecuma. Eiropas vēlēšanās var piedalīties no 16 gadiem jau virknē Eiropas valstu - Beļģijā, Vācijā, Maltā, Austrijā. Grieķijā vēlēt Eiropas vēlēšanās var no 17 gadiem. Un šobrīd arī Igaunijā tiek virzīti likuma grozījumi, lai jau nākamajās Eiropas vēlēšanās (2029. gadā) varētu piedalīties no 16 gadu vecuma.

Politiskā reklāma. Politisko reklāmu apmaksā Kustība “Par!”