foto: Publicitātes foto
Rīgā veicinās ukraiņu sociālo iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū; aicina iedzīvotājus būt aktīviem
Vienam projektam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 eiro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes.
Sabiedrība
2024. gada 4. marts, 16:56

Rīgā veicinās ukraiņu sociālo iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū; aicina iedzīvotājus būt aktīviem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs līdz 25. martam aicina iesniegt projektus konkursam “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”. Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas nodrošina ukraiņu iekļaušanos sabiedrībā, tostarp darba tirgū.

Konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāsniedz labums pilsētā dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas, paredzot tiem integrācijas pasākumus un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Līdzfinansējums tiek piešķirts aktivitātēm, kas veicinās Ukrainas civiliedzīvotāju sociālo iekļaušanos sabiedrībā, iekļaušanos darba tirgū, novērsīs diskrimināciju, nodrošinās interešu aizstāvību, kā arī brīvā laika un neformālās izglītības nodarbības bērniem un jauniešiem.

Vienam projektam pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 eiro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. Kopējā summa, kas pieejama projektu īstenošanai, ir līdz 300 000 eiro.

Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no šī gada 15. maija līdz 31. decembrim.

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9 vai pašvaldības piedāvātajām bezmaksas telpām Rīgas nevalstiskajām organizācijām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. marts plkst. 12.00.

Lai palīdzētu pretendentiem sagatavot projekta pieteikumus, 12. martā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā “MS Teams”. Semināram var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 11. martam.

Papildus informācijai par projektu konkursu iespējams sazināties ar Daci Paegli, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.