Pieteikšanās studijām Latvijas Universitātē 2022. gada 13. jūlijā

Latvijas Universitātē norisinās reflektantu pieteikšanās studijām 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

gallery icon
25
Tava izglītība
2022. gada 3. augusts, 21:43

Latvijas augstskolās turpinās studētgribētāju uzņemšana papildtermiņā

Jauns.lv / LETA

Lielākajās Latvijas augstskolās - Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) - turpinās studētgribētāju uzņemšana papildtermiņā.

LU gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenim iespējams pieteikties studijām. Pieteikumus studijām var iesniegt gan fakultātēs, gan septiņās LU filiālēs visā Latvijā. Arī papilduzņemšanas laikā topošie studenti pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan klātienē izvēlētajā fakultātē vai filiālē.

Papilduzņemšana turpinās augustā, tiesa, katra fakultāte un filiāle pati nosaka studiju pieteikumu pieņemšanas grafiku. Konkrētas studiju programmas, kurās joprojām tiek gaidīti studenti, kā arī dokumentu iesniegšanas laikus var uzzināt interneta adresē "gribustudet.lv".

Atsevišķās studiju programmās vēl pieejamas arī budžeta vietas studijām LU, piemēram,"Optometrija", "Matemātika", "Matemātiķis - statistiķis", "Fizika", "Ģeoloģija", "Ģeogrāfija", "Ķīmija", "Teoloģija un reliģiju zinātne", kā arī vairākās filoloģijas un pedagoģijas studiju programmās.

RTU līdz 26.augustam turpinās uzņemšana atsevišķās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās valsts budžeta finansētajās vietās.

Uzņemšana budžeta vietās turpinās pamatstudiju programmās "Ģeomātika", "Būvniecība", "Viedās elektroniskās sistēmas", "Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija", "Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija", "Dzelzceļa inženierija" un daudzās citās programmās.

Savukārt uzņemšana budžeta vietās augstākā līmeņa studiju programmās turpinās "Būvniecībā", "Datorsistēmās", "Telekomunikācijā", "Digitālajās humanitārajās zinātnēs", "Tehniskajā tulkošanā" un daudzās citās programmās.

RTU aicina reflektantus nekavēties ar pieteikšanos, jo uzņemšana tiks pārtraukta, tiklīdz būs aizpildīts programmas izsludinātais uzņemšanas plāns budžeta vietās.

LLU līdz 31.augustam uzņemšana turpināsies brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās.

Studētgribētājiem ir pieejamas valsts finansētās pamatstudiju vietas programmās "Lauksaimniecība", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Pārtikas kvalitāte un inovācijas", "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība", "Lauksaimniecības inženierzinātne" un citās.

Savukārt augstākā līmeņa studijās valsts finansētās vietas ir pieejamas programmās "Lauksaimniecība", "Ekonomika", "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija", "Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" un citās programmās.

Lielākajā daļa programmu pieejamo budžeta vietu skaits ir ļoti neliels, tāpēc LLU lūdz interesentus pirms došanās uz fakultāti piezvanīt fakultātes dekānam un noskaidrot, vai tās vēl ir pieejamas.

Maksas studiju vietas LLU augustā piedāvā visās īstenotajās studiju programmās, izņemot 2. līmeņa profesionālo studiju programmu "Veterinārmedicīna".

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) 25.augustā varēs pieteikties papilduzņemšanā uz budžeta vietām. Sekojoši 29.augustā un 30.augustā norisināsies iestājpārbaudījumi.

Papilduzņemšana notiek arī profesionālajās bakalaura studiju programmās par personīgajiem līdzekļiem. Lai tām pieteiktos, pretendentam ir jāaizpilda pieteikuma forma JVLMA mājaslapā.

JVLMA mājaslapā norādīts, ka papilduzņemšanai reģistrēties var tikai tie interesenti, kuri nav piedalījušies JVLMA uzņemšanas procesā šā gada jūlijā.

Jau ziņots, ka līdz 26.augustam Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) pagarina pieteikšanos maģistra studijām, piedāvājot pieteikties vakantajām budžeta un maksas studiju vietām LKA un RTU kopīgajā akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments", kā arī maksas studiju vietām LKA akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija" un LKA akadēmiskās maģistra studiju programmas "Mākslas" apakšprogrammā "Kultūras menedžments".