Sabiedrība
2012. gada 6. oktobris, 20:06

LIKTA ministrijas piedāvāto datu nesēju atlīdzības apmēru vērtē kā nepamatotu un nesamērīgu

Jauns.lv

Kultūras ministrijas (KM) virzīto Ministru kabineta noteikumu projektā norādītais datu nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības apmērs ir nepamatots, nesamērīgs un negatīvi ietekmē Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, nostādot tos neizdevīgākā situācijā pret citu Baltijas valstu komersantiem, uzskata Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Pēc LIKTA aplēsēm, gadā iekasējamās nesēju nodevas apmērs pārsniegs pusmiljonu latu, kas ir trīs reizes vairāk nekā Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) atlīdzībās iekasēja 2011.gadā.

"Situācijā, kad liela daļa Eiropas valstu ir apzinājušās nesēju nodevas negatīvo ietekmi uz patērētājiem, ražotājiem, tiesību īpašniekiem, investīciju piesaisti un digitālā tirgus attīstību un atceļ datu nesēju nodevu, nav saprotams KM priekšlikums vairākkārtīgi palielināt nesēju atlīdzības apmēru Latvijā. Visa veida datori, datu nesēji un citas IKT tehnoloģijas ir pamats informācijas sabiedrības pakalpojumu attīstībai. Paaugstinot to cenu, palielinās izmaksas jebkuriem e-pakalpojumu risinājumiem. Savukārt jebkāds izmaksu palielinājums e-pārvaldes un citu e-risinājumu ieviešanai un attīstīšanai rada tiešu efektu uz tautsaimniecības kopējām izmaksām," komentē LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Asociācija norāda uz vairākām nepilnībām noteikumu projektā. Tās ieskatā, datu nesēju un iekārtu atlīdzības apjoms ir neproporcionāls reālajam materiālo nesēju izlietojumam darbu kopēšanai privātām vajadzībām. KM augustā veiktais pētījums par autordarbu kopēšanu un ierakstīšanu atklāj, ka legāli iegūtu autoru darbu kopēšanu personiskai lietošanai šogad ir veikuši tikai 13% iedzīvotāju. Līdz ar to pašlaik veidojas situācija, ka katrai mājsaimniecībai gadā būs jāsamaksā vairāk nekā 50 santīmi tikai tādēļ, ka 13% iedzīvotāju veic kādu legālu darbu kopēšanu, norāda LIKTA.

Organizācija uzskata, ka datu nesēju un iekārtu atlīdzības kopējais apmērs ir jāsamazina atbilstoši reālajam materiālo nesēju izlietojumam darbu kopēšanai privātām vajadzībām. LIKTA neatbalsta arī multifunkcionālo iekārtu, piemēram, datoru, dubultu aplikšanu ar nesēju nodokli, jo šajā gadījumā vienlaikus ar nesēju atlīdzības nodevu tiek aplikta USB zibatmiņa kā datu nesējs, kā arī dators kā iekārta.

LIKTA atgādina, ka tā jau iepriekš aicinājusi pārskatīt datu nesēju un iekārtu atlīdzības sistēmu kopumā, izvērtējot iespēju atcelt nesēju nodevas vispār, un meklēt jaunus, alternatīvus veidus, kā nodrošināt autoriem iespēju saņemt atlīdzību par savu darbu izmantošanu.

Viens no iespējamiem risinājumiem ir tiesību īpašnieku kompensācijas mehānisms no valsts budžeta līdzekļiem. Šis risinājums arī atbilst pētījuma rezultātiem, kas parāda, ka kopēšanas nodarītais kaitējums ir minimāls un vairums cilvēku neveic kopēšanu, kas nozīmē, ka kopiju izgatavošanas sasaiste ar datoru tirdzniecību ir mākslīga, norāda LIKTA un piebilst, ka līdz ar to arī nodokļu un nodevu sloga palielināšana šai nozarei nav pamatota.

Cits iespējamais risinājums ir, pērkot oriģināldarbu, iekasēt naudu arī par tiesībām kopēt personiskām vajadzībām.

"Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgi ir savā starpā cieši saistīti, un izmaiņas vienas valsts likumdošanā ietekmēs arī kaimiņvalstis. Nesēju atlīdzības sistēmas atcelšana būtu labākais risinājums Baltijā visām iesaistītajām pusēm - gan ražotājiem un pārdevējiem, gan autortiesību īpašniekiem," norāda LIKTA.

Kā ziņots, KM piedāvā atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz vairākām iekārtām, kas var tikt izmantotas autordarbu pārrakstīšanai, taču praksē šim mērķim tiek izmantotas ļoti reti vai vispār netiek izmantotas. Nesēja atlīdzību paredzēts attiecināt uz personālo datoru, savukārt ne mobilie telefoni, ne arī citas iekārtas, kas varētu tikt izmantotas autordarbu pārrakstīšanai, praksē netiek lietotas likumīgi iegūtu autordarbu kopēšanai tādā apjomā vai citādi, lai būtu pamatoti noteikt, ka par šīm iekārtām jāmaksā nesēja atlīdzība, norāda ministrija. Nodeva netiks attiecināta uz DVD atskaņotājiem ar ieraksta funkciju, datoriem pievienojamiem CD un DVD disku rakstītājiem, MP3 atskaņotājiem ar integrētu cieto disku.

Paredzēts arī atteikties no nesēja atlīdzības attiecināšanas uz minidiskiem, kā arī mūsdienās reti izmantotiem nesējiem - audiokasetēm un videokasetēm. Plānots, ka nesēja atlīdzība arī turpmāk būs jāmaksā par visa veida CD un DVD diskiem, kā arī paredzēts to attiecināt uz USB zibatmiņām. Nesēja atlīdzību nav plānots attiecināt uz dažāda veida atmiņas kartēm.

Grozījumu projekts paredz nesēja atlīdzību noteikt kā procentuālu likmi no nesēju un iekārtu pirmās pārdošanas cenas Latvijas teritorijā. Noteikumu projekts paredz, ka procentuālo likmju lielums varētu būt 6% par CD un DVD diskiem, 4% par USB zibatmiņām un 1% par datoriem.

LETA