KNAB administratīvi soda Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Zariņu un vēl vienu deputātu.

70 eiro sodanauda piespriesta divām augstām amatpersonām Valkā

Ziņas
2016. gada 12. jūlijā 20:01
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ar 70 eiro lielu naudassodu nolēmis administratīvi sodīt Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu ("Vienotība") un Valkas novada domes deputātu Ivaru Noviku (Vidzemes partija), aģentūru BNS informēja KNAB.

KNAB 2015.gada 30.jūlijā, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus par Zariņu un Noviku, konstatēja, ka viņi nav ievērojuši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ziedojumu pieņemšanas ierobežojumus.

Zariņš un Noviks 2014.gada 26.jūnijā piedalījās lēmuma pieņemšanā un balsoja par dāvinājuma līguma apstiprināšanu, saskaņā ar kuru dome pieņēma nekustamo īpašumu "Drilles" no kādas personas. Šīs personas dāvinājums ietekmēja domes 2013.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru tika atcelts domes 2013.gada 31.oktobra lēmums "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši" Valkas pagastā, kurā ietilpa nekustamais īpašums "Drilles"", un ar kuru apstiprināts 2013.gada 7.novembra līgums "Nodoma līgums par dāvinājuma līguma noslēgšanu".

Likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nosaka, ka valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai ir aizliegts prasīt vai pieņemt no fiziskās vai juridiskās personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. To var pieņemt, ja sniedzējs ir kāda neiesaistīta trešā persona un ja tas neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā.

Nekustamā īpašuma "Drilles" dāvinātājs nav uzskatāms par neiesaistītu trešo personu, jo, lai saņemtu no nekustamā īpašuma "Jaunalieši" atsavināšanas ierosinātāja dāvinājumu - nekustamo īpašumu "Drilles" - Valkas novada dome pieņēma lēmumu "Par Valkas novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši", Valkas pagastā" atcelšanu", tādējādi, dāvinājums ir ietekmējis Domes lēmuma pieņemšanu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu "Jaunalieši".

Pieņemot lēmumu attiecībā uz Zariņa un Novika saukšanu pie administratīvās atbildības, tika ņemts vērā pārkāpuma raksturs, deputātu personība, vainas pakāpe un mantiskais stāvoklis. Ne Zariņš, ne Noviks līdz lēmuma pieņemšanas brīdim par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normu neievērošanu nav saukts pie administratīvās atbildības. KNAB konstatēja, ka abi deputāti pārkāpumu izdarīja aiz neuzmanības, neapzinoties tālāko seku iestāšanos.

KNAB pieņēma lēmumu par valsts amatpersonai noteikto ziedojumu pieņemšanas ierobežojumu neievērošanu saukt Zariņu pie administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.31 panta un sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā. Par šo pašu pārkāpumu KNAB ar 70 eiro lielu naudassodu sodījis arī Noviku.

Zariņš lēmumu apstrīdēja, iesniedzot sūdzību KNAB priekšniekam Jaroslavam Streļčenokam. KNAB priekšnieks 2015.gada 18.augusta pieņēma lēmumu Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja 2015.gada 30.jūlija lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atstāt negrozītu, bet Zariņa sūdzību noraidīt.

Zariņš minēto lēmumu pārsūdzēja Valkas rajona tiesā. Ar Valkas rajona tiesas 2016.gada 15.februāra spriedumu Zariņa sūdzība noraidīta, Biroja priekšnieka lēmums atstāts negrozīts.

Lēmums stājies spēkā 2015.gada 18.augustā un tā izpildes datums ir 2016.gada 28.jūnijs.

Arī Noviks lēmumu apstrīdēja, iesniedzot sūdzību KNAB priekšniekam. KNAB priekšnieks 2015.gada 19.augusta pieņēma lēmumu Valsts amatpersonu darbības kontroles nodaļas vadītāja 2015.gada 30.jūlija lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atstāt negrozītu, bet Novika sūdzību noraidīt.

Lēmums stājies spēkā 2015.gada 19.augustā un tā izpildes datums ir 2016.gada 14.jūnijs.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu valsts amatpersonai no 70 līdz 350 eiro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

BNS/Foto: Ieva Čīka/LETA
Pievienot komentāru

Noteikti izlasi

  • Ulmani neielaiž Saeimā. Eksprezidents ir ne pa jokam apvainojies 71
  • Zanes eksperiments ar rīsiem kļūst par īstu sensāciju Latvijā  7
  • Lietuvu satricina vēl viena traģēdija - suns saplosa mēnesi vecu bērnu 5