Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv X
8 komentāri
Sakārtot:
bistams dzivnieks
18. aprīlī 09:38
bagátnieki čivinátáji var svinét lidz nák atpakal.Trúcigajás latviešu gimenés jebkuri svétki veido neaizmirstamas atminas.
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:15
JĒZUS RAUD un aicina,-atdalaties no mirušiem,meklējiet kopību ar augšāmcelto Jēzu Kristu, meklējiet Manu mūžīgās dzīvības internetu,kas ir Sv,Gars,-saņemiet mūžīgās dzīvības atziņas par velti. Meklējiet augšāmcelto Jēzu Kristu. Spilgts mirušo elements,= LV-dislocētā,rotējošā īpašo uzdevumu hibrīdkara virsnieku grupa,ar brigad.-niks-Anonīmu- vadībā, ar tendenciozu, destruktīvas.koprofilijas inform. repliku lavīnu,adresētu personībām,varām,Dieva kalpiem, apsaimnieko LV-ziņu portālu APOLLO,-KASJAUNS=fokusējoties uz nelielās -LV-sagraušanu. Ja visi Evang. sludinātāji pārtrauktu sludināt,un Bībeles tiktu sadedzinātas, krāšņā daba, Dieva roku darbs un Debesis mums turpina sludināt,atgādinot, ka Dievs mūs ļoti mīl. Dievs var būt arī ļoti bargs, uzdzīt šausmas,īpaši par nepaklausību. VĒL SAKI VIŅIEM:, kad nu jūs 10% no visa izaudzētā, no labākā to labāko, upurējat tam Kungam,tad pārejo ēdiet katris savā vietā, jūs un jūsu gimenes, jo tā ir jūsu alga par uzticību tam Kungam. Un jūs sēv neuzliksit nekādu grēku, ja jūs no tā, kas jums ir,to vislabāko nodosit Dievam par tīkamu upuri,=tā jūs Dieva svētumu neapgānīsit un nemirsit. (4-ā Mozus 18=30-32) NATO tanki mūs neglābs,= ja mēs turpināsim draudzēties ar mirušiem,ar ikonām,krustaceļu rituāliem,nemeklēsim dzīvo augšāmcelto Jēzu,= dodot legālu varu sātanam, ar Ušakoviešu alkatības un bendesmaisu kangariem mūs iznīcināt. Ja 65-tūkst.LV-izglābtie Kristieši,nepārtapsim par mirušu balasts,bet katru dienu pielūgsim un slavēsim nevis ikonas, bet dzīvo Jēzu,=Dieva tehnologiju arsenāls ir pietiekošs,-sākot ar tornado un zemestrīcēm, lai aizsargāt mazās valstiņas no paverdzināšanas,- kā LV. (Jāzeps ir nulle,-es neko nezinu,-es tikai pravieša aicinājuma ietvaros pierakstu,ko Sv. Gars paskubina) Šokējošs -VIDEO-akcents,=no 48-51-minūtei. =GOOGLE=Истина или Традиции Джим Стейли США https://www.youtube.com/watch?v=8d6vo35G4C0 https://www.youtube.com/watch?v=kMRnSs8LEzc
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:15
UN TĀS ATRADA AKMENI no kapa noveltu.Tās gāja iekšā un tā Kunga Jēzus miesas neatrada. Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi,tad pie tām piestāja divi vīri spīdošās drēbēs. Un kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi,viņi tām sacīja:=Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit,bet ir augšāmcēlies. (Lūkas Evang.24-nod.) JĒZUS TEICA, mācaities līdzību no vīģes koka,- Kad vīģes koks saplauks,= nozīmē,- Izraēla valsts ir atjaunota,- vasara ir tuvu=pasaules gals =Kristus otrā atnākšana ir tuvu pie durvīm. Jēzus saka,-debess un zeme izzudīs, bet Mani Vārdi neizzudīs. (Lūkas Evang. 21-29) ČETREJĀDI RADĪJUMI ir mazi zemes virsū un tomēr gudrāki par visiem gudrajiem,un īsteno atziņu nesējiem.( zinātņu doktoriem un t. t.) Skudras,,nespēcīga tauta,un tomēr viņas vasarā sakrāj sēv barību ziemai. Siseņi,viņiem nav ne kēniņa,bet pārvietojās sakārtotos pulkos kā karavīri. Zirnekļi, kas tīklus auž paši, mīt arī ķēniņu pilīs. (Maza slēdzene var atvērt lielus vārtus,lielas iespējas). (Salam. pamāc.30-nod.) CIVILIZĀCIJAS IESĀCĒJS,= Ādams bija radīts svēts,=Viņš nezināja kas ir grēks un ļaunums. Apēdot aizliegto augli, naivais Ādams pazaudēja planētas-zeme garīgā pārvaldnieka titulu, nododot to Luciferam,ar iesauku sātans,velns. Lai atriebties Radītājam par zaudēto slavu, Lucifers stratēgiski tonnām un ešeloniem drukā,arī caur internetu izplata Eiropas un Holivudas okultā un koprofilās pornotikumības produktu,olu ripināšana,kas ir okulta,lāstu izraisoša tradīcija, tikai ar vienu nolūku,lai cilvēce ēdot grēka barību, masveidā gāztos ellē. Pateicoties zinātnei, čipizācija iet pilnā sparā,-Kristus otrā atnākšana ir tuvu.
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:16
Ar kāju kopšanas higiēnu šeit navā nekāda sakara. Jēzus mācekļiem simboliski mazgāja kājas vienīgo un pēdejo reizi vēsturē, arī Apustuļi nekad to nedarīja. Jēzus demonstrējot mācekļiem šo līdzību, caur Bībeli vēlejās pateikt sabiedrībai,cik svarīgi ir atmest augstprātību, staigāt piedošanā,=staigāt mīlestībā,pildot 1-o Dieva bausli. Visas dzīves garumā piedodiet viens otram,cits cita grēkus, aizvainojumus, kļūdas,=it kā mazgājiet cits citam kājas,=caur nepiedošanas grēku cilvēks pa taisno iet uz elli. Sātanam paklausībā,dažas konfesijas,nepazīstot Dievu,neizprotot Sv.rakstus,nedzirdot Sv.Gara vadību,cērp aitas, mersedesos vadā zelta vannītes,praktizē kāju mazgāšanu,kas Dieva acīs ir geķība,kalpo Dievam bez Dieva. Debesīs nebūs ne Krievu,ne Latviešu,ne Uzbeku,ne Vaciešu,ne Turku=būs tikai viena Kristus bērnu ģimene,kuri staigā piedošanā,kuri mīl Jēzu Kristu un tuvāko kā sevi pašu,visi pārejie būs ellē,tā skaidro Bībele. (uzrakstītais ir saskaņā ar Svēto Garu) https://www.youtube.com/watch?v=yHPAmfmnmig https://www.youtube.com/watch?v=kMRnSs8LEzc
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:16
JĒZUS MAZGĀJA MĀCEKĻIEM KĀJAS,==kā to saprast ??? Pirms Pashā svētkiem, Jēzus zināja, ka ir pienākusi Viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie Tēva; un savējos, kurus viņš šajā pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Mielasta laikā, kad velns Jūdam Iskariotam, jau bija ielicis sirdī nodomu viņu nodot, Jēzus, zinādams, ka Tēvs Viņa rokās bija nodevis visu un ka Viņš no Dieva ir izgājis un pie Dieva aiziet, piecēlās no mielasta, novilka virsdrēbes un, paņēmis linu drānu, to sev apsēja. Pēc tam viņš ielēja ūdeni mazgājamā traukā un sāka mazgāt mācekļiem kājas, un slaucīja tās linu drānā. Tad viņš nāca pie Sīmaņa Pētera. Tas viņam sacīja: “Kungs, tu mazgāsi man kājas?” Jēzus viņam atbildēja: “Tu tagad nezini, ko Es daru, bet pēc tam sapratīsi.” Pēteris viņam sacīja: “Nemūžam tu man nemazgāsi kājas!” Jēzus atbildēja: “Ja Es nemazgāšu, tad tev pie manis nav daļas.” Sīmanis Pēteris viņam sacīja: “Kungs, ne tikai manas kājas, bet arī rokas un galvu!” Jēzus sacīja: “Tam, kas ir jau mazgāts, nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss ir tīrs. UN JŪS ESAT TĪRI,BET NE VISI.” Jēzus zināja, kurš viņu nodos, tādēļ viņš sacīja: “Ne visi jūs esat tīri.”  Kad Viņš tiem kājas bija nomazgājis, Viņš atkal apvilka savas virsdrēbes un apsēdies tiem sacīja: “Vai jūs saprotat, ko Es jums esmu darījis? Jūs mani saucat: Skolotājs un Kungs – un pareizi sakāt, jo tas Es esmu. Ja nu Es, Kungs un Skolotājs, esmu jums mazgājis kājas, tad pienākas, ka arī jūs cits citam kājas mazgājat. Jo Es jums esmu devis priekšzīmi, lai jūs darāt, kā Es esmu darījis.
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:17
ZINĀTNIEKI CIVILIZĀCIJAI ir sarūpējuši tik vajadzīgas un pierastas lietas,=elektronika,kompjūteri. Zinātnieki izstrādājot unikālu mikročipu,pavēra ceļu sātanam labprātīgi civilizāciju iedzīt ellē. Dievs ir kultūra,=nau Dieva,nau kultūras. Kāpēc Dievs zinātnieku,kurš neatzīst Dievu,tik radikāli iedala šizofrēniķu kategorijā? Tāpēc,ka Dievs ļoti mīl pēc Paša līdzības radīto, unikālo cilvēku,kā visas radības kroni,šedevru. Visuma Radītāja neatzīšana,negodāšana ir vissmagākais augstprātības,lepnības grēks,=kas sodāms ar mūžīgo elles mājvietu. Dievs gaida =lai cilvēks,arī zinātnieks,no Dieva atvēlēto 70-90-g.fragmentiņu tērētu studējot Bībeli,meklējot Dievu,= labāk nodzīvot dzīvi pieticīgi, bez mersedesa,braukt kaut vai ar zirdziņu,bet sadraudzībā ar Dievu,fokusā,=būt gatavam mūžības eksāmenam. Pastāv liktenīgs riskis,=arhibīskapi,bīskapi,ierindas ticīgie,zinātnieki, mācītāji,teologijas profesori,= tiesas dienā no Jēzus mutes var saņemt šādus vārdus. Mateja Ev.-7-23,=Tad Es Tiem apliecināšu,=Es jūs nekad neesmu pazinis,-eita nost no Manis jūs ļauna darītāji.= iemetiet viņus galejā tumsībā,-tur būs kaukšana un zobu trīcēšana Ar sviedriem un asinīm sarūpēto zināšanu porciju, kam tu veltīji savu dzīvi,pēc nāves nonākot Garīgajā dimensijā,pie Tēva Debesīs,Jēzus šo informācijas porciju,un vēl vairāk, tavā Gara atmiņas kartē ieinstalēs dažu minūšu laikā,un tiks atvērta momentāla visu lietu saprasšana,=kompjūt. princips,-nospied un uzreiz atbilde. Dievs grib,lai bez Viņa vadības cilvēks neko neuzsāk,lai nepazaudēt mūžību. Sātans ar nepārspējamu stratēgisku viltību cilvēkus iesaista ļoti aizraujošās,it kā ļoti svarīgās,sabiedrībai vajadzīgās,labi apmaksātās,prestižās nodarbēs,=piedāvājot slavu,apbalvojumus,izklaidi,bagātību,pēc nāves granīta plāksne,vai cirstu atveidu akmens bluķī, kurš tālak aktivizē elkdievības lāstu,cilvēkam pašam neapzinoties, ka dzīves navigācija ir iestadīta labprātīgi nonākt ellē. (Bībele-vispirms dzenaties pēc Dieva Valstības un Viņa taisnīguma,visas pārejās,jums vajadzīgās lietas taps piemestas) https://www.youtube.com/watch?v=yHPAmfmnmig (uzrakstītais ir saskaņā ar Sv. Garu) https://www.youtube.com/watch?v=kMRnSs8LEzc
0
Jāzeps
18. aprīlī 12:18
VAI DIEVS ŠĪS PASAULES GUDRĪBU nav novērtējis kā geķību,muļķību,kā šizofrēnijas izplatīšanu ? ZinātniekI,-kuri mīlēja Dievu un pazina Bībeli,=Izāks Ņūtons, Roberts Bolis (ķīmija), Blezs Paskāls, Maxvels ( fizika), Morze, Lords Kelvins, Keplers, Galilejs, Koperniks,Dekarts,Ņūtons,Ampērs un citi. CILVĒKAM, ja navā savs transports,viņš pielieto sabiedrisko transportu, cilvekam ja navā savs viedoklis,vienīgais pareizais viedoklis, pasmeltais Bībelē,=cilvēks pielieto sabiedrisko viedokli,pasmeltu avīzē vai no kāda psihologa vai seksotraumatologa lekcijas. SAVA VAIGA sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.(1-ā Moz.-3-19) JĒZUS TEICA, mācaities līdzību no vīģes koka,- Kad vīģes koks saplauks,= nozīmē,- Izraēla valsts ir atjaunota,- vasara ir tuvu=pasaules gals =KRISTUS OTRĀ ATNAKŠANA ir tuvu pie durvīm. Jēzus saka,-debess un zeme izzudīs, bet Mani Vārdi neizzudīs. (Lūkas Evang. 21-29) “PATIESI, PATIESI ES TĒV SAKU: ja kas nepiedzimst no jauna, tas nemantos mūžīgo dzīvību.” Nikodēms Jēzum vaicāja: “Kā var piedzimt, vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?” Jēzus paskaidroja,-līdzīgi vējam,dzirdi ka pūš,bet neredzi,=tā arī Sv. Gars,-tevī ienāk,bet tu Viņu neredzi. (mūsdienīgi,-tiek ieinstalēta Dieva bērna genētika) Nikodēms Jēzum jautāja: “Kā tas var notikt.(Jāņa Evanģ. 3-nod.)
0
tavas olas
20. aprīlī 16:23
ir neaizmirstamas.
0

Pievienot komentāru

Komentāru noteikumi