Tiek pilnveidots sankciju režīms, palielinot to apmēru par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Palielinās soda naudu par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā 1

Ziņas
2016. gada 8. martā 14:22
Otrdien, 8. martā, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti grozījumi vairākos likumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Likumprojekti izstrādāti, lai nodrošinātu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendāciju izpildi.

Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pilnveidos finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības normatīvo vidi un nodrošinās iespēju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) veikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku liela apjoma pārbaudes saīsinātos termiņos un specifiskās jomās. Tādejādi FKTK būs tiesības pieņemt lēmumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka pienākumu veikt savas darbības pārbaudi, iesaistot trešo personu.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā paredz trīs būtiskas izmaiņas. Pirmkārt, tiek pilnveidots sankciju režīms, palielinot to apmēru par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Otrkārt, likumprojekts paredz par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgajai personai izvirzīt tādas pašas profesionālās kvalifikācijas atbilstības prasības, kādas ir izvirzāmas risku direktoram, iekšējā audita dienesta vadītājam un citām kredītiestāžu amatpersonām. Treškārt, likumprojekts paredz palielināt kredītiestādēm piemērojamo maksimālo soda naudu no 10% no iepriekšējā finanšu gada neto ienākumu summas līdz 10% no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējiem pieejamajiem pārskatiem.

Vienlaikus tiek palielināts arī iespējamais maksimālās soda naudas apmērs no 142 300 eiro līdz 5 miljoniem eiro. Tas nozīme, ka gadījumā, ja 10% no kopējā gada apgrozījuma nepārsniegs 5 miljonus eiro, FKTK būs tiesīga uzlikt soda naudu līdz 5 miljoniem eiro.

Savukārt grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā nosaka, ka personai, kas licencētas maksājumu vai elektroniskās naudas iestādē ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi, ir izvirzāmas tādas pašas profesionālās kvalifikācijas atbilstības prasības, kādas noteiktas šīs iestādes valdes priekšsēdētājam, valdes locekļiem, un personām, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu darbības vai elektroniskās naudas emisijas pārvaldību.

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā nosaka pienākumu kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm izstrādāt personas un valdes locekļa, kas atbildīgs par šā likuma prasību ievērošanu, piemērotības novērtēšanas politiku un procedūras. Šie grozījumi paredz arī tiesības FKTK izdot normatīvos noteikumus par informācijas sniegšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības un kontroles īstenošanai.

Regīna Zommere / Foto: Shutterstock
Pievienot komentāru

Noteikti izlasi

  • Krievijas vēsturē baisākais maniaks Popkovs apsūdzēts vēl 60 sieviešu slepkavībās 14
  • Grūti noticēt, ka tas ir musulmaņu Irānā... tā dzīvo bagātie Teherānas bērni. FOTO 21
  • Maksims, kurš aicināja Latviju pievienot Krievijai, tagad lūdz iespēju pamest valsti 10