Lai nodrošinātu saturīgu, operatīvu komunikāciju sociālajos tīklos un jauna, kvalitatīvu pašvaldības portāla izveidi, pašvaldība nākamā gada budžetā plāno šim mērķim piešķirt nepieciešamo finansējumu 200 000 eiro apmērā un četru štata vietu izveidi Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Rīgas dome par 200 000 eiro plāno veidot jaunu pašvaldības portālu 3

Ziņas
2015. gada 8. decembrī 13:55
Aptauju dati liecina, ka 63% rīdzinieku ir sociālo tīklu Facebook, Twitter, Instagram u.c. lietotāji. Pēdējā gada laikā strauji audzis Rīgas domes oficiālo kontu sekotāju skaits. Tas liecina, ka iedzīvotājiem šis informācijas ieguves veids kļūst arvien nozīmīgāks. Līdz ar to pieaug arī jautājumu, ierosinājumu skaits un sarakstes apjoms, ko pašvaldība nodrošina sociālajos tīklos. Tieši šis saziņas veids, ņemot vērā tā operativitāti un nepastarpināto raksturu, kļūst arvien nozīmīgāks komunikācijā ar iedzīvotājiem, īpaši vecuma grupā no 25 - 44 gadiem.

“Sociālie tīkli ir radikāli mainījuši pašvaldības darbu. Gribu pateikt paldies visiem rīdziniekiem, kuri sazinās ar mums  Facebook un Twitter kontos, lai informētu par problēmām, lai dotu padomu. Sociālo tīklu lietotāji palīdz  pašvaldības  dienestiem sakārtot pilsētu ātrāk un bez birokrātijas,” – saka Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Pašvaldība iedzīvotāju informēšanai par  norisēm pilsētā, pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem, aktualitātēm izglītībā, pilsētas attīstībā u.c. jomās izmanto arī  pašvaldības portālu  www.riga.lv.  Taču šis interneta resurss ir veidots  pirms 15 gadiem, ir morāli un tehniski novecojis. Problēmas informācijas pieejamībai rada arī tas, ka pastāv vairāki desmiti dažādu mājaslapu, ko uztur domes departamenti un citas struktūrvienības. Šo mājaslapu savstarpēja neintegrētība noved pie tā, ka publicētā informācija bieži vien nesasniedz mērķauditoriju.

Lai nodrošinātu saturīgu, operatīvu komunikāciju  sociālajos tīklos un jauna, kvalitatīvu pašvaldības portāla izveidi, pašvaldība nākamā gada budžetā plāno šim mērķim piešķirt  nepieciešamo finansējumu 200 000 eiro apmērā un četru štata vietu izveidi Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā. Galīgo lēmumu šajā jautājumā Rīgas domes  deputāti  pieņems 15.decembrī, balsojot par pašvaldības 2016.gada budžetu.

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Regīna Zommere / Foto: Facebook
Pievienot komentāru

Noteikti izlasi

  • Kas ir sievietes, kuras izdara abortus? Atklāti par to 109
  • Grima māksliniece no Krievijas pārvērš sievietes līdz nepazīšanai 27
  • Čikāgā mūžībā pavadīts Alberts Legzdiņš 15