"Rīgas namu pārvaldnieks" slēgs līgumu uz 10 gadiem par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanu

Ziņas
2016. gada 30. jūnijā 16:15
Ceturtdien, 30. jūnijā, Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja izskatīja jauno līguma projektu par pašvaldības dzīvojamo pārvaldīšanu, kas tiks slēgts ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. Tas paredz, ka ar uzņēmumu tiks slēgts līgums uz 10 gadiem par pašvaldības īpašumā, valdījumā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju, ar tām saistīto palīgēku un funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanu. Jauns līgums tiks slēgts, jo beidzas iepriekšējā līguma darbības termiņš, kā arī ir pilnveidoti līguma nosacījumi.

Līguma projektā ir noteikts, ka SIA „Rīgas namu pārvaldniekam” obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros ir jānodrošina dzīvojamo māju uzturēšana (fiziska saglabāšana) visā to ekspluatācijas laikā, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos. Tāpat uzņēmumam būs jāslēdz zemes nomas līgumi ar zemesgabalu īpašniekiem, ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” būs jāgatavo dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbu plāni, to skaitā arī kārtējo remonta darbu plāni, jāadministrē noslēgtie līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem, jāaprēķina maksa par komunālajiem un citiem pakalpojumiem, jāsagatavo un jāizsniedz rēķini un jānodrošina maksājumu saņemšana un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem jānorēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmumam būs jānodrošina dzīvojamo māju īpašnieku pieņemšana un iesniegumu izskatīšana. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” varēs celt tiesā prasības par zaudējumu, kas nodarīti dzīvojamai mājai, piedziņu.

Pārvaldīšanas līguma projekts paredz, ka ar tā izpildi saistītos izdevumus pārvaldnieks sedz no dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā gūtiem finanšu līdzekļiem.

Jaunais līguma projekts ir papildināts ar kvalitātes novērtējuma kritērijiem. Tie nosaka, ka līguma izpildes kvalitāte tiks vērtēta pēc šādiem kritērijiem: dzīvojamās mājas un piesaistītā zemesgabala uzturēšana; iedzīvotāju un juridisko personu uzklausīšana un savlaicīga atbilžu sniegšana; iedzīvotāju izglītojošo un informatīvo pasākumu rīkošana; dzīvojamo māju īpašnieku parādu atgūšanas efektivitāte; iepirkumu procedūru tiesiskuma nodrošināšana; sadarbība ar valsts, pašvaldību, starptautiskajām un nevalstiskajām institūcijām; dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošana. Līguma izpildes kvalitāti izvērtēs Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

Regīna Zommere/Foto: Evija Trifanova/LETA Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību
Pievienot komentāru

Noteikti izlasi

  • Slimnīcā blakus palātās piedzimst puika un meitene. Izrādās, viņus kaut kas vieno! 28
  • Firma meklē cilvēku neticamai vakancei: jāceļo, jānakšņo luksusa mājās, par to saņemot 9000 eiro 5
  • Lietuvas policisti atklāj šokējošā nozieguma detaļas. "Bija pauzes, Egidijs varēja aptvert, ko dara" 16