SIA "Felici" vadītāja un zīmola Musli Graci radītāja Alise Balgalve un Turības students Mārcis Minders.

Maģistrantūras studijas "Turībā" – ceļš uz karjeras izaugsmi un vadošu amatu 18

Ziņas
2016. gada 17. augustā 12:00
Laba izglītība ir neatņemams elements veiksmīgas karjeras izveidē, neatkarīgi no tā, vai cilvēks izvēlas veidot savu uzņēmumu, vai vēlas ieņemt vadošu amatu kādā jau esošā uzņēmumā vai iestādē. Izglītība ir vērtība, kas nenoveco, tāpēc iesākto ceļu ir vērts turpināt!

Maģistra studijas Biznesa augstskolā Turība nozīmē tālākizglītību nozares profesionāļu vadībā, veiksmīgu teorijas savienošanu ar praktiskām studijām, stabilas mācību tradīcijas, kā arī iespēju turpināt tālāku izglītošanos kādā no doktorantūras studiju programmām.

Biznesa augstskola Turība aicina neapstāties pie sasniegtā un turpināt studijas kādā no maģistrantūras programmām:

• Uzņēmējdarbības vadība

- iegūtās zināšanas palīdzēs kļūt par sava biznesa vadītāju vai tādu augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kurš pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā. Ja ir vēlēšanās pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, ar iegūto izglītību var strādāt arī par analītiķi;

• MBA veselības aprūpes iestāžu vadības speciālistiem un vadītājiem

(studijas tikai latviešu valodā) - pārzinot aktuālākās tendences globālajā tirgū šodien, iespējams labāk izprast to virzību nākotnē. Iegūtās zināšanas veselības un aprūpes vadības iestāžu vadībā sniegs iespēju darba prasmes izmantot praksē kādā no nozares uzņēmumiem, veicot ar veselības vadības jomu saistītu projektu realizāciju;

• Tiesību zinātnes

(studijas tikai latviešu valodā) - studiju process norisinās jomas ekspertu vadībā – fakultātes docētāji ir juristi, zvērināti advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesneši, kuri sniedz ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī caur dažādu kāzusu risināšanu un praktisko pieredzi sagatavo studējošos praktisku uzdevumu risināšanai reālajās dzīves situācijās;

• Publiskā pārvalde

(studijas tikai latviešu valodā) - studiju procesā ir iespējams iepazīt pārvaldes procesus Eiropas Savienībā un šo procesu ietekmi uz valsts pārvaldi Latvijā, kā arī izprast, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinās tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos;

Tūrisma stratēģiskā vadība

- profesionālā maģistra studiju programmai “Tūrisma stratēģiskā vadība” ceturto reizi piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UN World Tourism Organization) TedQual akreditācija līdz 2018. gadam. Programmai piešķirtais sertifikāts ir vienīgais ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikāts Centrāleiropā. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība atbilst visaugstākajiem starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

• Sabiedriskās attiecības

- profesionālā maģistra studiju programmā iespējams apgūt nepieciešamās prasmes sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadīšanā, izprast stratēģisko vadību un strukturēta dialoga veidošanu, iegūt prasmes kvalitatīvi vadīt komunikāciju, veidot sadarbības tīklus, risināt konfliktus, lobēt, pārstāvēt uzņēmuma intereses dažādās organizācijās un valsts institūcijās.

Studijas Turībā nozīmē tālākizglītību Eiropas augstākās izglītības telpā. Neatkarīgi no tā, kura studiju programma tiek izvēlēta, maģistra studijas Turībā nozīmē padziļinātās un plašākas zināšanas attiecīgajā sfērā, prasmes tās pielietot ikdienas darbā, kā arī papildus pieredzes apmaiņu, kas tiek gūta diskusijās ar pasniedzējiem.

Vairāk par maģistrantūras studijām Turībā iespējams uzzināt augstskolas mājaslapā .

Turība – praktiski labākā augstskola Latvijā!

Reklāmas raksts sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība / Publicitātes foto

Izlasi

Pēc skaļā skandāla Nacionālā teātra aktieri tomēr varētu tikt uz ASV 10
Bijušais vīrs pēc tiesāšanās cer atgūt Kombuļu Inesi 30
Liepājā pēc kopīgas nakts viesnīcā ar nezināmu meiteni vīrietis saprot - ir apzagts 12
Skatīt visus komentārus