Abi lēmumi par graustu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

Piespiedu kārtā sakārtos graustus Brīvības gatvē 215 un Stiebru ielā 6A 1

Ziņas
2016. gada 19. septembrī 15:11
Šodien, 19.septembrī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti lēma par graustu Brīvības gatvē 215 un Stiebru ielā 6A sakārtošanu piespiedu kārtā.

Nekustamais īpašums Brīvības gatvē 215 pieder kompānijai “Gort” un sastāv no zemes 2665 kvadrātmetru platībā un zemes īpašniecei nepiederošas dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 215A un transformatoru ēkas. Īpašuma departamenta sertificēts būvinženieris apsekoja graustu,  un tā tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Ķieģeļu mūra ārsienas  atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī, jo mitruma dēļ mūris ir bojāts, šuves erodējušās, ķieģeļu virskārta vietām sairusi, kā arī atdalījies apmetums, ir dziļa mūra šuvju erozija, kā arī konstatētas dažādas atvēruma plaisas, nestspējas zudums – iespējams neprognozējams apmetuma nobrukums. Lai novērstu neprognozējamu un neparedzamu atsevišķu apdares elementu un apmetuma atdalīšanos, visas būves fasādes un dūmeņi uz jumta apvilkti ar būvju aizsardzības tīklu. Nosegti un aiznagloti logi un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos būvē.

Ņemot vērā to, ka būve, kura ir B kategorijas grausts un kurai piemērota arī paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, atrodas intensīvas gājēju un transportlīdzekļu (arī sabiedriskā transporta) satiksmes teritorijā, turklāt viena no būves fasādēm, kas ir vērsta pret Brīvības gatvi, robežojas ar Brīvības gatves gājēju ietvi, lai novērstu būves radīto reālo sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Rīgas pilsētvides degradāciju, tā ir steidzami jāsakārto vai jānojauc.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta sakārtošanas darbi jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas. Līdz tam, četru mēnešu laikā ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Īpašuma departamentu jāsaskaņo nepieciešamā dokumentācija un darbu veikšanas grafiks. Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem.

Grausts, kas atrodas Stiebru ielā 6A uz privātpersonai piederošas zemes, faktiski ir zemesgrāmatā nereģistrēta patvaļīgas būvniecības būve. Īpašuma departamenta sertificētiem būvinženieriem apsekojot graustu secināts, ka graustam jumta daļēji nav, tāpat demontēti funkcionalitāti zaudējuši būves elementi, nav nodrošināta Būves logu un durvju ailu noslēgšana, nav likvidēti būvju konstrukcijās augoši krūmi un koki, nav nodrošināta fasādes un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana. Vienlaikus departamenta darbinieki konstatēja, ka piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, teritorijā uzkrāti sadzīves atkritumi un būvgruži. Lai sakārtotu attiecīgo teritoriju, pilsētvidi un novērstu draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, graustu ieteikts nojaukt.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta nojaukšanas darbi jāveic ne vēlāk kā 5mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas, līdz tam 3 mēnešu laikā saskaņojot nepieciešamo dokumentāciju un darbu veikšanas grafiku.

Abi lēmumi par graustu nojaukšanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.

Regīna Zommere/Publicitātes foto Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Izlasi

Tik tālu nu esam... par 400 eiro var nopirkt dubļu notašķītas luksusa zīmola bikses 11
Jauni atklājumi pirms 10 gadiem brutāli nogalinātās latvietes Baibas Saulītes lietā 6
Atrasts 23 gadus vecais Raivis no Jēkabpils 28
Pievienot komentāru