Pēc pēdējiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem Rīgā ir 5277 valsts kultūras pieminekļi, no kuriem 1291 ir arhitektūras piemineklis, un 3488 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem 2150 ir arhitektūras pieminekļi.

Pieņem saistošos noteikumus "Par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā"

Ziņas
2016. gada 10. oktobrī 12:06
Šodien, 10.oktobrī, Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē deputāti apstiprināja RD Īpašuma departamenta sagatavotos jaunos saistošos noteikumus „Par pašvaldības līdzekļu piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā”.

Pēc to stāšanās spēkā, saistošie noteikumi noteiks kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība atbalstīs un piešķirs finanšu līdzekļus kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tajā atrunātas prasības līdzfinansējuma saņēmējiem, nosaka, kādas personas var pieteikties uz līdzfinansējumu, definē līdzfinansējuma veidus un lielumu, nosaka kultūras pieminekļu saglabāšanas darbības, kurām drīkst izlietot piešķirto līdzfinansējumu. Tāpat šie saistošie noteikumi sniedz informāciju par projektu pieteikumu konkursa norisi, līdzfinansējuma saņēmēju atlases principiem, kā arī projekta īstenošanas un līdzfinansējuma samaksas nosacījumiem. Līdzfinansējuma piešķiršanas programma kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā tika uzsākta 2015.gadā un jaunie noteikumi precizē šīs procedūras norises kārtību, kā arī paredz nepieciešamo papildus regulējumu valsts atbalsta jautājumos.

Kultūras pieminekļu saglabāšanai piešķirtā līdzfinansējuma mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, sniedzot finansiālu atbalstu Rīgas pilsētā esošo ēku - valsts un vietējās nozīmes kultūras un pilsētbūvniecības pieminekļu „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs”, „Mežaparks”, „Ķīpsalas vēsturiskā apbūve”, „Kalnciema ielas koka apbūve” un „Pārdaugavas apbūves fragments” teritorijā esošo ēku un to daļu (oriģināli logi, durvis, dekoratīvās vai funkcionālās būvdetaļas u.tml ) saglabāšanai.

Pēc pēdējiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem Rīgā ir 5277 valsts kultūras pieminekļi, no kuriem 1291 ir arhitektūras piemineklis, un 3488 vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, no kuriem 2150 ir arhitektūras pieminekļi. Kultūras pieminekļu saglabāšana ir konkrēto objektu īpašnieku pienākums sabiedrības interesēs. Valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem, pamatojoties uz likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu, ir iespēja saņemt finansējumu no valsts, taču kultūras pieminekļu saglabāšana prasa regulārus un lielus finansiālos ieguldījumus, bet valsts paredzētais finansiālais atbalsts šim mērķim ir nepietiekams.


Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Regīna Zommere / Foto: Ieva Čīka/LETA
Pievienot komentāru

Noteikti izlasi

  • Labākie jaunie restorāni Latvijā. TOPS 32
  • Purva Intas pēdējā vēlēšanās izpildīta. Viņa apglabāta pie savām mājām. FOTO 43
  • Ragaciema Agnese atklāj, kādas problēmas nomoka viņas klientus 85