Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv X

Nomas maksas atlaide un nodokļu atvieglojumi – potenciālais atbalsts nomniekam 1

Bizness un ekonomika
2015. gada 29. decembrī 17:12 2015. gada 29. decembrī 17:12
Mūsu visu interesēs ir tas, lai publiskas personas (valsts un pašvaldību institūcijas) finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi, tiktu novērsta tās izšķērdēšana un nelietderīga izmantošana. Proti, valsts un pašvaldības, kuru pārziņā mēs – nodokļu maksātāji – esam uzticējuši mūsu kopīgo īpašumu, rīcībai jābūt tādai, lai darbības ar šo īpašumu sniegtu mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu jeb manta tiktu nodota īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu.

Ņemot vērā, ka pašvaldības un citas valsts institūcijas ir iesaistītas darījumos ar publiskā īpašumā esoša nekustamā īpašuma, piemēram, zemes, ēku, ūdenstilpju iznomāšanu, vai sniedz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus, ir jānorāda vairāki svarīgi aktuāli aspekti, kas būtu jāpatur prātā. Veicot šādus darījumus, pie attiecīgiem nosacījumiem tie var tikt kvalificēti kā valsts atbalsts komercdarbībai, un šādos gadījumos ir jāievēro valsts atbalsta kontroles normas. Ja valsts atbalsta kontroles normas tiek pārkāptas, sniegtais atbalsts kvalificējas kā nelikumīgs, ko vienā brīdī var nākties atgūt no tā saņēmēja kopā ar soda procentiem.

Kā nodrošināties pret šādām situācijām? Kādi ir priekšnosacījumi, kas izslēdz saņēmējam valsts atbalsta esamību, kurus ievērojot augstākminētie gadījumi nekvalificēsies kā valsts atbalsta gadījumi, vai, ja atbalsts tomēr tiek sniegts, kā nodrošināt tā saderīgumu ar valsts atbalsta regulējumu? Ko saimnieciskās darbības veicējam būtu jāņem vērā, pretendējot uz atlaidēm un atvieglojumiem?

Valsts atbalsta normas nav jāievēro, ja publisku personu nekustamo īpašumu iznomā nekomerciāliem mērķiem vai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Iznomājot pašvaldības vai valsts nekustamo īpašumu, valsts atbalsts nomniekam netiek sniegts, ja ir ievērota viena no šīm procedūrām:

1.    darījums noticis, ievērojot pietiekami plaši publicētu, atklātu un beznosacījumu nomas tiesību izsoles procedūru, ko pielīdzina izsolei, rezultātā pieņemot vislabāko vai vienīgo cenas piedāvājumu, kam jābūt saskaņā ar tajā brīdī esošo tirgus vērtību;

2.    darījums veikts saskaņā ar tirgus nosacījumiem par tirgus vērtību, ko noteikuši neatkarīgi sertificēti vērtētāji, pamatojoties uz vispārpieņemtiem tirgus rādītājiem un vērtēšanas standarta metodēm. Neatkarīga sertificēta vērtētāja noteikto nomas maksu atbilstoši tirgus nomas maksai ņem vērā, arī pagarinot nomas līguma termiņu.

Savukārt, ja tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par īpašumu, kas tiek izmantots nekomerciāliem mērķiem, vai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, arī šajā gadījumā tās nekvalificēsies kā valsts atbalsts.

Ja nekustamā īpašuma darījumi tiek veikti, neievērojot minētos nosacījumus, piemēram, veicot darījumus zem tirgus cenas, vai nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti par īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, pasākums ir kvalificējams kā valsts atbalsts. Lai šāds valsts atbalsts tiktu uzskatīts par saderīgu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nekustamā īpašuma darījumi būtu jāievieš atbilstoši de minimis atbalsta regulējumam.[1]

Vai saimnieciskās darbības veicēji (komersanti), saņemot atlaides un atvieglojumus, aizdomājas, ka tie saņem pašvaldības atbalstu? Vai aizdomājas, ka es kā komersants, iespējams, saņemu nelikumīgu atbalstu, ko man nāksies atmaksāt? Vai pašvaldības informē komersantus, ka atbalsts tiek piešķirts?

Īpaši ņemot vērā to, ka tuvojas jaunais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas un nodokļa atvieglojuma piešķiršanas periods, kā arī nomas maksas atlaides ir aktuālas pašvaldības ikdienā, pašvaldību saistošajos noteikumos būtu jāiekļauj valsts atbalsta normas, saskaņā ar kurām atbalstu ir plānots sniegt. Tas nodrošinātu, ka potenciālajam nomniekam savlaicīgi būtu pieejama nepieciešamā informācija, kā arī tiktu atvieglots darbs atbildīgajai pašvaldības struktūrvienībai. Tāpat komersantam, kas piesakās uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vai nomas maksas atvieglojumu, būtu ar pašvaldību jāizrunā, vai piešķirtās atlaides vai atvieglojumi ir likumīgi, un tie vēlāk nav jāatmaksā. Šādā veidā mēs varam nodrošināt atbilstošu valsts atbalsta piemērošanu.

[1] EK Regula (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam


Regīna Zommere / Foto: Edijs Pālens/LETA

Citi šobrīd lasa

Kas ir kautrīgais itālietis no "Sant Laurent Paris", kurš sievietēm piedāvā tērpties tik atkailinošās drēbēs 1
Lilitas Ozoliņas dzīve bildēs. Izcilajai aktrisei šodien 70 7
Iesaka bioenerģētiķis: praktiskā maģija, kā tikt pie naudas 7
Pievienot komentāru