VID amatpersonas pieņemtais lēmums par soda sankcijas piemērošanu būs apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Varēs sodīt par informācijas nesniegšanu VID par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā 7

Bizness
2016. gada 29. septembrī 22:38
Valdība šodien nolēma virzīt tālāk izmaiņas likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz, ka par informācijas nesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā varēs piemērot sodu.

Finanšu ministrijas izstrādātie likuma grozījumi paredz, ka VID par šādas informācijas nesniegšanu varēs uzlikt sodu līdz 5% no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma, ja iepriekšējā pārskata gadā neto apgrozījums pārsniedz vienu miljonu eiro.

VID varēs uzlikt sodu līdz 5000 eiro apmērā, ja iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz vienu miljonu eiro.

VID, piemērojot minēto soda sankciju, ņems vērā izdarītā pārkāpuma smagumu, pārkāpuma ilgumu, personas atbildības pakāpi, pārkāpuma rezultātā personas gūtos ienākumus, pārkāpuma rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu, personas sadarbību pārkāpuma pārbaudē, personas finansiālo stāvokli un personas iepriekš izdarītos pārkāpumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

VID amatpersonas pieņemtais lēmums par soda sankcijas piemērošanu būs apstrīdams un pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Tāpat grozījumi likumā paredz, ka fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nebūs atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kura summa pārsniedz 7200 eiro.

LETA / Foto: Ieva Lūka/LETA

Izlasi

Pusdienas Černobiļas ēdnīcā, milzīgie sami un reaktors: aizliegtā zona tūristu acīm 8
Jauniete-bezdarbniece no Rīgas laimē lielu naudas summu. Daļu sola veltīt cēliem mērķiem 14
Tik tālu nu esam... par 400 eiro var nopirkt dubļu notašķītas luksusa zīmola bikses 4
Skatīt visus komentārus